Ældre Sagen: Besøg i telte er ikke en holdbar løsning

Coronakrisen er langt fra ovre, og vinteren står for døren. Derfor skal besøg på plejehjem kunne foregå indendørs
26.10.2020

Flere steder i landet indføres i disse dage nye restriktioner og direkte besøgsforbud på plejehjem, fordi coronavirus breder sig igen.

De kommende dage kan meget vel føre endnu flere restriktioner med sig.

Det får Ældre Sagen til at frygte en gentagelse af de skrappe restriktioner for besøg på plejehjem, vi var vidne til i foråret.

I et brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke beder Ældre Sagen derfor om straks at ændre retningslinjerne for besøg på plejehjem, så ældre kan få besøg i deres eget hjem.

- Vinteren kommer lige om lidt, og der kan vi ikke være bekendt at henvise svækkede ældre til telte og pavilloner uden for, når de vil have besøg af ægtefæller, børn eller andre pårørende. Mange beboere har et svækket helbred og kan ikke tåle kulde, blæst og regn, mens andre pga. fx en demens har brug for trygge og velkendte rammer – nemlig deres egen bolig, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

De svageste har været de stærkeste

Ældre Sagen sætter kraftigt spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at det stadig er ”de svageste, der skal være de stærke”, som statsminister Mette Frederiksen sagde, da hun lukkede Danmark ned for syv måneder siden.

- Siden nedlukningen har beboere på plejehjem været underlagt de skrappeste restriktioner med store menneskelige omkostninger til følge. Ingen andre befolkningsgrupper er blevet begrænset i at se deres egen familie i så lang tid, siger Bjarne Hastrup.

Behov for mere balance

I brevet skriver Ældre Sagen, at det er helt afgørende, at der findes en mere balanceret strategi.

Den skal skabe mulighed for flere besøg indendørs i beboerens egen bolig, og det skal være muligt for mere end én enkelt pårørende at komme på besøg – også i tilfælde af påbud. Plejehjemsbeboere har de samme grundlæggende rettigheder som alle andre til at bestemme over deres privatliv, herunder også retten til at have besøg af deres nære i eget hjem.

Isolationen og restriktionerne går ud over helbredet både fysisk og mentalt, og vi taler her om en gruppe borgere, der ikke har lang tid tilbage at leve i.

Besøg skal foregå forsvarligt

Alle besøg skal naturligvis gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt, understreger Ældre Sagens direktør.

Besøgende skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om skærpet hygiejne. Man skal undgå færdsel på fællesarealerne, og besøgende skal så vidt muligt undgå kontakt med personale og andre beboere.

Ligeledes skal antallet af besøgende på samme tid hos den enkelte beboer, tage højde for boligens størrelse.

Derudover er det en mulighed at skrue op for test så både medarbejdere og pårørende testes regelmæssig og hyppigt.

Læs brevet her

 

Sidst opdateret 07.12.2020