Bedre mulighed for kontakt og nærvær på plejehjem

Ældre Sagen ønsker en plan for, hvordan vi på en sundhedsmæssig forsvarlig måde kan give mulighed for besøg på plejehjem.
20.04.2020

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Ældre Sagen bakker fuldt ud op om myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger for at forhindre smitte med coronavirus og dermed også om besøgsforbuddet på plejehjem.

Men vi får mange henvendelser fra medlemmer som viser at besøgsforbuddet fortolkes og efterleves meget forskelligt.

Nogle steder har man, som i Aarhus Kommune, faste rammer for besøg og må gerne ses udendørs, med god afstand naturligvis. Andre steder bliver pårørende bortvist fra matriklen hvis de vinker fra parkeringspladsen. Det synes vi ikke er i orden.

Da der desværre er udsigt til, at coronakrisen varer meget længe, er vi i Ældre Sagen tilhængere af at finde gode pragmatiske løsninger, så beboerne igen kan få kontakt med deres pårørende, selv om vi skal holde fysisk afstand i et godt stykke tid.

Ældre Sagen har været i dialog med myndighederne, og har forslået nedenstående tiltag som kan sikre at ældre mennesker på plejehjem igen kan få lov at se deres egne ægtefæller, deres voksne børn eller andre nære pårørende:

  • Besøg sat i system. Det kan fx at være 1-3 gennemgående pårørende får lov at komme på besøg.
  • Udendørs besøg, evt. i dertil indrettede pavilloner eller lignende, der kan rengøres efter hvert besøg (vi skal dog passe på at det ikke minder om fængselsbesøg, hvilket kan skræmme mange demensramte).
  • Besøgskoordinatorer som kan hjælpe plejehjemmet med at håndtere besøgene så personalet kan være trygge ved situationen og ikke overbelastes. Besøgskoordinatorer behøver ikke nødvendigvis at have en sundhedsfaglig uddannelse.
  • Kommunikationsindsats til pårørende om hvordan det er muligt at være på besøg.
  • Ressourcer til en bedre bemanding. Allerede inden coronakrisen så vi meget bekymrende normering, og smitteforebyggelse kræver blandt andet, at man skal inddele plejehjemmene i zoner så smitten ikke spredes blandt beboere og medarbejdere.
  • Værnemidler til pårørende.
  • Test af medarbejdere og pårørende i takt med at test for både COVID-19 og for antistoffer mod COVID-19 bliver mere udbredt.
  • For døende og kritisk syge, skal det være helt indiskutabelt at der er mulighed for besøg, hvilket kommunikeres klart ud i yderste led.

Læs også Ældre Sagens otte anbefalinger til myndighedernes genåbningsstrategi

Sidst opdateret 10.09.2021