Skab mulighed for bedre kontakt med beboere på plejehjem

Ældre Sagen bakker op om besøgsforbud på plejehjem, men er bekymret for at det vil gå ud over plejehjemsboernes helbred, hvis ældre på plejehjem i en længere periode isoleres
25.03.2020

Beboere på plejehjem har brug for hjælp og kontakt med deres pårørende for at kunne klare hverdagen og vedligeholde deres fysiske og mentale færdigheder.

De ældre på plejehjem kan se frem til at leve mere eller mindre isoleret i lang tid endnu. Det vækker bekymring blandt mange medlemmer.

- De pårørende, vi er i kontakt med via rådgivningstelefonen og sociale medier, har stor forståelse for smitterisikoen. Men mange undrer sig over, at besøgsforbuddet flere steder bliver fortolket sådan, at beboerne sidder isoleret i hver deres bolig hele dagen. Det er problematisk, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen bakke fuldt op om besøgsrestriktionerne, men vil meget gerne i dialog med myndighederne om hvordan man på sigt kan skabe en bedre kontakt mellem pårørende og medarbejdere.

- Vi kan se at nogle plejehjem er rigtig gode til at hjælpe beboerne med at få god kontakt med pårørende og til at skabe så en god en hverdag som muligt for beboeren under disse svære omstændigheder. Men vi oplever desværre også, at det ikke er sådan alle steder, siger Bjarne Hastrup.

Konsekvenserne af længere tids isolation og manglende aktivitet kan være alvorlige.

- Vi risikerer, at ældre mennesker mister vitale funktioner og får mentale skader. Det kan i værste fald betyde, at de risikerer at dø af andet end coronavirus, eller, at de efter pandemien har lagt sig, har væsentligt forringet funktionsniveau, siger e Sagen Bjarne Hastrup.

Demensramte mister hurtigt kognitive funktioner, hvis ikke hjernen bliver stimuleret. Måske kan de ikke kende deres pårørende når de engang ser dem igen.

Fysisk er der risiko for, at svækkede ældre mister evnen til selv at gå, hvis de ikke må gå ud på egen hånd eller ikke kan få hjælp til det.

Ældre Sagen håber, at myndighederne vil gå i dialog om på sigt at skabe bedre kontakt mellem pårørende og plejehjemsbeboere, det burde kunne lade sig gøre uden at gå på kompromis med smitterisikoen.

Læs mere: Coronavirus - seneste nyt fra Ældre Sagen

Sidst opdateret 09.07.2020