Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Alt for mange får afslag på nødvendige hjælpemidler

Ældre får i stigende omfang afslag fra kommunen på nødvendige hjælpemidler og ændringer i deres bolig. Det får dem til at miste færdigheder, miste selvbestemmelse og værdighed. De bliver bundet til deres bolig og får brug for mere hjemmehjælp.
18.08.2022

Ældre får afslag på helt nødvendige hjælpemidler, boligændringer, bilstøtte mm., som vil kunne afhjælpe en nedsat funktionsevne og give bedre mulighed for selv at klare hverdagen i og udenfor sit hjem, klare indkøb og ærinder og kunne deltage i sociale og andre aktiviteter udenfor boligen.

Tendensen til, at flere får afslag på hjælpemidler og anden støtte efter serviceloven, hører Ældre Sagen også fra andre organisationer, som vi samarbejder med.

Afslag på alt fra stok til bil

Det er fx stort set blevet umuligt at modtage støtte til køb af bil efter serviceloven.

I flere sager om ansøgning til bil undersøger kommunen end ikke, om ansøgeren kan benytte anden transport.

Mange kommuner giver heller ikke tilstrækkeligt med støtte til socialpædagogisk bistand til at opretholde sociale aktiviteter udenfor hjemmet.

- Vi vil stærkt opfordre kommunerne til, at de lever op til servicelovens regler om at bevilge nødvendige hjælpemidler, bilstøtte og socialpædagogisk støtte. Når ældre ikke får den rette hjælp og støtte, bliver de dårligere, og får brug for mere hjemmehjælp. Og det gør det jo ikke billigere for kommunerne, siger Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen.

Formålet med, at kommunerne skal bevilge den rette støtte efter serviceloven, er at give den enkelte mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt, så man bliver mindre afhængig af hjælp fra andre.

Afslag også på social hjælp

Et egnet hjælpemiddel, en ændring i boligen eller støtte til køb af en bil kan i vid udstrækning forbedre hverdagen og øge livskvaliteten.

- Det er vores oplevelse, at der yderst sjældent tildeles hjemmehjælp til at deltage i sociale aktiviteter udenfor boligen eller hjælp til at klare indkøb og andre ærinder. Tilsammen er det med til at gøre mennesker mere isolerede og ensomme og deres dræne livskvaliteten. Det går lodret imod de intentioner, statsministeren fremsagde i sin nytårstale, hvor hun nævnte selvbestemmelse og værdighed som grundlæggende værdier. Det er dybt uværdigt at blive lænket til sin bolig, fordi kommunen ikke vil hjælpe, siger Michael Teit Nielsen. 

Brev sendt til ministeren

Ældre Sagen opfordrer til, at landets 98 kommuner forpligter sig til at bevilge både hjælpemidler og socialpædagogisk støtte til ældre med behov. Samtidig ser vi gerne, at der foretages en generel opdatering af reglerne om hjælpemidler.

Læs Ældre Sagens brev til social- og ældreminister Astrid Krag

Sidst opdateret 30.08.2022