Alderdomssvækkelse skal give ret til fravalg af genoplivning

Det er nu et år siden, at en ændring i en vejledning fik alvorlige konsekvenser for svækkede ældre, der ønsker at fravælge genoplivning. Nu må sundheds- og ældreministeren gribe ind

Langt de fleste af os ønsker at dø af alderdom eller pludseligt (i alt 85 pct.). Altså uden at nogen forsøger at genoplive os. Det viste en undersøgelse i 2013 om danskernes ønsker for den sidste del af livet fra REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Find rapporten “Danskerne om livet med sygdom og død: Danskernes viden om og ønsker til den sidste del af livet” her:  

Men for mange svækkede ældre, er fravalg af genoplivning ikke længere en mulighed.

Derfor mener Ældre Sagen, at Sundhedsloven skal revideres så alderdomssvækkelse bliver en gyldig grund til at fravælge genoplivning.

Baggrunden for ændringen

 Svækkede ældres ret til at fravælge genoplivning blev fjernet, da Styrelsen for Patientsikkerheds ’Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg’ blev revideret og trådte i kraft d. 1. november 2019.

For at kunne sige nej, kræver det nu, at man har en specifik diagnose som fx cancer eller KOL. Alderdomssvækkelse er ikke længere i sig selv nok.

Formålet med revisionen var at skabe klarhed og overskuelighed, så sundhedspersoner ikke var i tvivl om retningslinjerne. Og på en række punkter er det også en langt bedre vejledning end den tidligere.

Men alvorlige konsekvenser for ældre

Men når det gælder spørgsmålet om svækkede ældres ret til at sige nej til genoplivning, blev mulighederne betydeligt forringet.

Som lovgivningen er nu, skal den svækkede ældre håbe på, at man ikke bliver fundet i tide, for så er personalet forpligtet til at forsøge at genoplive.

Også selvom de synes, at det vil være forkert. Også selvom de ældste, der overlever et genoplivningsforsøg, ofte vil være endnu mere svækkede.

Kritikken går langt tilbage

 Ældre Sagen sad med i den arbejdsgruppe, der var nedsat i forbindelse med revideringen af vejledningerne. Allerede i marts 2019 kritiserede Ældre Sagen, at man ville fjerne 'alderdomssvækkelse' som kriterie.

Flere af arbejdsgruppens øvrige deltagere var enige i kritikken. Men der blev ikke lyttet, og ændringen blev gennemført.

Læs Ældre Sagens høringssvar 

Efter revisionen blev der rejst krav fra både Ældre Sagen, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSR og en række andre aktører om hurtigst muligt at finde en løsning for de mange mennesker, der blev ramt.

Se om det i en artikel i Altinget her 

Flere forsøg på at finde løsninger, men stadig intet resultat

I december 2019 blev der i Folketinget fremsat et forslag til folketingsbeslutning om habile alderssvækkede ældres ret til fravalg af genoplivningsforsøg. Det nåede at blive 1. behandlet i januar 2020. Og 7. oktober 2020 blev forslaget fremsat igen.

Fra sundheds- og ældreministeren kom i december 2019 forslag om en digital database.

Nu er der gået over et år. Men trods løfter og gode hensigter er der endnu ikke fundet en løsning.

Imens befinder sig alderssvækkede borgere i en meget sårbar situation, hvor de er frataget retten til selv at bestemme over afslutningen på deres liv. Det er fuldstændigt uacceptabelt og et alvorligt svigt fra vores politikers side.

Selvbestemmelse er et grundprincip

Det er et grundprincip i Sundhedslovens §15, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Når det gælder hjertestop, er beslutningen nødt til at være taget i forvejen.

Mange tror, at et behandlingstestamente kan løse problemet med manglende ret til fravalg af genoplivning. Men testamentet træder først i kraft, når personen er varigt inhabil - og det hjælper altså ikke i en akut situation, hvor man falder om eller findes død.

Læs 'Behandlingstestamenter kræver vejledning'

Den enkle løsning er revision af sundhedsloven

Alt for mange svækkede ældre går i disse dage og venter på at få svar på spørgsmålet: Bliver jeg genoplivet mod min vilje, hvis jeg falder om med et hjertestop?

De har krav på politisk handling.

Det behøver ikke være kompliceret. En helt enkel løsning på problemet vil være blot at revidere sundhedsloven, så alderdomssvækkelse utvetydigt bliver en gyldig grund til at fravælge genoplivning.

Læs alt om Ældre Sagens mærkesag om døden og den sidste tid

 

Sidst opdateret 14.04.2021