Aftale om kommunernes økonomi løser bunden opgave

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 er der afsat penge til, at vi bliver flere ældre. Nu er det op til kommunerne, om aftalen også er et løft til ældreplejen
06.09.2019

Kommunerne får næste år økonomi til at sikre, at der ikke skal spares så meget som en time mere i den i forvejen udpinte ældrepleje – selvom vi bliver flere over 80 år.

Det er i korte træk essensen af aftalen om kommunernes økonomi for 2020, som Regeringen og Kommunernes Landsforening fredag har præsenteret.

- Det er et pænt skridt i den rigtige retning og en helt nødvendig prioritering fra regeringens og kommunernes side. Antallet af over-80-årige vokser kraftigt, og vi kan desværre ikke se de tegn på sund aldring, som man håbede på. Derfor vil der blive et øget behov for pleje og omsorg, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Ingen undskyldning for bedre ældrepleje

For Ældre Sagen er det også positivt, at omprioriteringsbidraget afskaffes. Dette er ifølge Regeringen og KL medvirkende til, at økonomiaftalen ikke alene tager højde for den demografiske udvikling men også er et reelt løft til bl.a. ældreplejen.

Det er nu op til kommunerne, om aftalen også giver mulighed for en bedre ældrepleje, mener Ældre Sagen.

- Vi vil følge budgetforhandlingerne i kommunerne helt til dørs, så pengene også bliver til et løft for den enkelte. Sporene skræmmer, for trods både ældremilliard og en halv bemandingsmilliard de seneste år, har der alligevel været massive nedskæringer i de fleste kommuner, siger Bjarne Hastrup.

Netop derfor understreger Bjarne Hastrup også, at aftalen bør være første skridt i en større genopretning af ældreplejen.

Ældre Sagen glæder sig over, at den tidligere tildelte værdighedsmilliard alligevel ikke overgår til bloktilskuddet i 2020 og dermed risikerer at forsvinde i den kommunale økonomi. Det kan forhåbentlig sikre, at pengene bliver brugt på ældreområdet.

Savner aftale for den nære sundhed

Med udsigt til, at mere behandling og pleje skal foregå i kommunerne fremfor på hospitalet, savner Ældre Sagen dog en mere konkret aftale for det såkaldt nære sundhedsvæsen.

- Jeg havde gerne set, at aftalen havde lagt op til udvikling af kvalitetskrav og standarder til kommunerne for at sikre ensartet høj behandling af ældre medicinske patienter i kommunerne, og at den øgede behandling i kommunerne skal ske uden øget brugerbetaling, siger Bjarne Hastrup.

Sidst opdateret 13.02.2020