Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Helt unødvendig bureaukrati om pårørendedage

Dejligt, at pårørende i Danmark nu snart kan se frem til, at få ret til 5 omsorgsdage til pårørende. Men det foreløbige lovudkast er dybt problematisk
21.03.2022

Pårørendedage bør have samme status som barns første sygedag.

En ret, hvor man som pårørende har ret til fravær, hvis det er absolut nødvendigt for den ramte, at man er til stede.

De skal baseres på tillid, uden krav om dokumentation og med fuld lønkompensation.

Og de skal gælde alle – uanset om man er lønmodtager, freelancer eller på overførselsindkomst.

Læs: Synspunkt om pårørendedage

Pårørendedage er længe ventet

Ældre Sagen har i snart mange år kæmpet for indførelse af pårørendedage, fordi vi har set, hvor stor en opgave mange pårørende løser. En opgave, som kan være særdeles slidsom.

En helt ny undersøgelse om pårørendes vilkår viser, at næsten hver fjerde af os løser pårørendeopgaver i dag.

I samme periode har vi set store besparelser på såvel ældreplejen som i sundhedsvæsenet.

37 pct. fortæller, at de hjælper, fordi hjælpen er utilstrækkelig.

Og selvom alle ser det som helt naturligt at hjælpe, så er opgaven for næsten hver femte blevet så stor, at det føles som en belastning.

Arbejdsmarkedet er bekymret uden grund

Ældre Sagen er med på, at det kan være angstprovokerende for arbejdspladserne at anerkende pårørendes behov. For risikerer man ikke at få åbnet for en ladeport af ekstraordinære fridage?

Til det er det blot at sige: Pårørende er vant til at jonglere pårørendeopgaver med et travlt familie- og arbejdsliv.

Nogen gange kan det bare ikke ske uden for arbejdstiden, fordi behandlinger i sundhedssystemet oftest planlægges i dagtimerne.

Og det er de dage, der er de slidsomme. For pårørende har også brug for ferie med familien, og at blive anerkendt som en ansvarlig arbejdskraft.

Pårørende skal ikke blive syge og nedslidte

Derfor har de brug for, at vi som samfund anerkender, at de løser en vigtig samfundsmæssig opgave, når de skal deltage i udredende samtaler med deres svækkede mors læge, skal køre  hende til behandling på hospitalet, eller skal koordinere den opfølgende behandling i de kommunale tilbud.

Barns første sygedag bygger på tillid. Der er ingen krav om dokumentation. Og man bliver ikke trukket i løn.

Ældre Sagen håber, at Folketinget vil sikre, at vi ikke med den ene hånd giver pårørende mulighed for de fem omsorgsdage – og med den anden hånd indfører et helt unødvendigt nyt bureaukrati.

Pårørendedage skal aflaste – de skal ikke være endnu et benspænd for pårørende.

Læs Ældre Sagens høringssvar om omsorgsdage til pårørende

Læs også: 'Det påvirker arbejdet at være pårørende'

Sådan har Ældre Sagen arbejdet med pårørendedage Ældre Sagen har selv indført bedstes 1. sygedag
  • Det har i Ældre Sagen i mange år været muligt at holde fri med løn, hvis et ældre familiemedlem har brug for, at man fx er med til undersøgelse eller der er brug for akut hjælp fx ved fald eller indlæggelser. Ordningen fungerer efter samme model som barns første sygedag, og misbruges ikke.

Ældre Sagen dokumenterer, at pårørende der arbejder, er hårdt pressede af at hjælpe

  • I 2018 samarbejdede Ældre Sagen med KMD og Pårørende i Danmark om analysen: Pårørende på arbejdsmarkedet. Her blev det dokumenteret, at det påvirker arbejdslivet at være pårørende. 35 % svarede i undersøgelsen, at de bruger ferie eller fridage for at kunne hjælpe. 16 % har meldt sig syge fordi deres helbred blev påvirket af deres rolle som pårørende og 17 % har overvejet eller besluttet at forlade arbejdsmarkedet.

Ældre Sagen råber politikerne op

  • I oktober 2o18 satte Ældre Sagen fokus på pårørendes vilkår på arbejdsmarkedet ved en høring på Christiansborg. Til høringen deltog også 11 andre foreninger Et af de politiske ønsker var at pårørende skulle have ret til at holde fri når deres nærtstående har allermest brug for deres hjælp.

Ældre Sagen ønsker bedre vilkår for pårørende

  • I 2019 udarbejdede Ældre Sagens sammen med 29 andre organisationer fem principper for bedre vilkår for pårørende. Det femte princip ønsker en bedre familie- arbejdslivsbalance for pårørende, herunder et ønske om omsorgsdage til pårørende.
  • I december 2021 sendte Ældre Sagen og 26 andre organisationer anbefalinger til beskæftigelsesordførerne om at indføre pårørendedage fleksibelt, med løn og uden rigide bureaukratiske krav til dokumentation

 

 

 

Sidst opdateret 17.01.2023