Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældre Sagens reaktion på regeringsgrundlaget

Arbejdet med at genoprette ældreplejen ser ud til at fortsætte med det nye regeringsgrundlag. Der er fortsat en række bekymringer, mener Ældre Sagen
14.12.2022

Der er mange positive takter i SVM-regeringens nye regeringsgrundlag. Ældre Sagen glæder sig over, at regeringen vil holde fast i det arbejde med en ældrelov, som allerede er lavet.

Ældrelov og frisættelse af ældreplejen
Ældre Sagen ser en række bekymringer, som den kommende regering skal adressere.

Regeringsgrundlaget vil bl.a. udvide det frie valg så flere kan byde ind på at levere ældrepleje.

Det kan medføre, at ansvaret for værdig ældrepleje vil havne mellem to stole. Derfor vil vi holde fast i den kommunale forsyningsforpligtelse.

- At tage ansvar for Danmark er også at tage ansvar for en værdig ældrepleje. Vi må holde fast i, at ansvaret for at ældre får en værdig pleje altid er tydeligt defineret, siger Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.

Læs også: Ældre Sagen til ny regering - glem ikke jeres løfter

Selvbestemmelse er for den ældre

Det er positivt, at regeringen vil give den ældre reel selvbestemmelse. For Ældre Sagen er det afgørende, at retten til selvbestemmelse er på den ældres side, og ikke på kommunens og den enkelte leder.

- Frihed skal være frihed for alle - og særligt for den enkelte, svækkede ældre. Vi forventer, at regeringen hurtigst muligt begynder arbejdet mod en værdig ældrepleje uden, at ældre mennesker mister rettigheder, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen foreslår selvvisitation i hjemmeplejen. Ældre, der har behov for hjemmehjælp, rengøring, en rollator eller andre hjælpemidler, skal kunne visitere sig selv. Ingen beder om hjælp til bad, hvis de ikke har brug for det.

Ældre Sagen foreslår, at normeringen på plejehjem højnes særligt i aften- og nattetimer og i weekenden.

Folkepensionisters økonomi

Regeringen vil i januar fremlægge forslag til ny inflationshjælp, som bl.a. vil omfatte en skattefri check på 5.000 kr. til ældre, som modtager ældrecheck.

Beløbet kommer ud over de 5.000 kr., som allerede er vedtaget. Herudover vil regeringen forhøje ældrechecken permanent med 4.700 kr. årligt.

I Ældre Sagen er vi selvfølgelig glade for, at der kommer hjælp til nogle af de pensionister, som har lav indkomst, og som er hårdt ramt af inflationen.

Men det er ikke kun de pensionister, der modtager ældrecheck, som har brug for inflationshjælp.

Der er fx omkring 300.000 folkepensionister, der har så lav indkomst, at de modtager fuldt pensionstillæg, men som ikke får ældrecheck.

De har også brug for akut hjælp. Ældre Sagen foreslår en fremrykning af pensionsreguleringen.

- Folkepensionister, der kun lever af deres folkepension, har ikke nødvendigvis en stor opsparing, som de kan leve af. Derfor er vi meget bekymrede for de 300.000, der ikke står til at få hjælp til at tæmme den massive inflation, siger Bjarne Hastrup.

Herudover må pensionisterne – endnu en gang – konstatere, at de ikke får nogen lettelse af skatten. Det er kun dem, der er i arbejde, der får en lettelse. Ikke dem, der har bidraget til samfundet men nu er på pension.

Læs også: 300.000 folkepensionister med lav indkomst får ingen hjælp mod prisstigninger

Rekruttering i ældreplejen

Regeringen lægger op til, at personale i velfærdssektoren kan få højere løn, og vil arbejde for mulighed for udvidet brug af løn under uddannelse for SOSU-elever.

- Vi står over for en humanitær krise, hvor der allerede i dag mangler mange plejere i kommuner over hele landet. Med udsigt til flere ældre med behov for hjælp i de kommende år, vil problemet kun vokse, siger Bjarne Hastrup.

Det ambitionsniveau, regeringen lægger op til, skal hæves i forhold til behovet i ældreplejen. Den nye regering skal have mod til at tænke i nye baner, hvad angår rekruttering.


Ældre Sagen foreslår, at der bliver oprettet SOSU-skoler i udlandet – eks. en skole i Flensborg i Nordtyskland – hvor faglærte skal undervise i dansk sprog og arbejdsforhold.

Ældre Sagen foreslår, at au pairs, der står til at forlade landet, bliver tilbudt forløb i ældreplejen, og at unge mennesker kan komme i mesterlære i ældreplejen.

Sundhed

Det er positivt, at man med gennemførelsen af akutplanen vil nedbringe ventelisterne på den korte bane.

Ældre Sagen mener det i denne sammenhæng at det er vigtigt at regeringen også nedbringer ventelisterne til udredning af bl.a. demens.

Det er ligeledes positivt, at regeringen vil forbedre samspillet mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det nære sundhedsvæsen (kommuner og almen praksis). Men der er behov for handling nu for ældre medicinske patienter.

- Det bydende nødvendigt med sammenhængende forløb for ældre patienter med flere sygdomme med det samme. De oplever at være blevet kastebold mellem regioner og kommuner, og der er store forskelle i hvilken behandling man modtager, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen står også til rådighed ifm. arbejdet med den strukturkommission, som regeringen vil nedsætte. Vi finder det vigtigt, at der bliver udviklet modeller for samlet ledelse og økonomi mellem regioner og kommuner for fælles ældrepatienter.

Ældre Sagen foreslår, at regeringen aftaler en national kvalitetspakke til ældre medicinske patienter sideløbende med regeringens aftale om en strukturkommission.

En kvalitetspakke skal sikre ensartet kvalitet og tryghed, sammenhæng og opfølgning i patienters forløb i overgangen mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.

Læs mere om sundhedsvæsenet

Som led heri foreslås bl.a., at der ikke skal være brugerbetaling for patienter på midlertidige pladser, og det skal sikres, at der er fast tilknyttede plejehjemslæger på alle plejehjem.

Sidst opdateret 17.01.2023