Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældre Sagen til ny regering: Glem ikke jeres løfter

Det nye folketing og den nye regering skal hurtigst muligt bringe orden i de kritisable forhold i ældreplejen. Det kan kun gå for langsomt.
02.11.2022

I løbet af valgkampen har politikere på tværs af partier givet løfter om forbedringer og forandringer i ældreplejen.

Nu er valgkampen slut, og valgløfterne skal udmønte sig i politik og reel forandring for de ældre.

Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen, mener kun, at det kan gå for langsomt.

- Nu er det politikernes ansvar, at vi får en værdig ældrepleje. Det har de lovet. Én af de første opgaver bør være at bringe orden i de kritisable forhold, siger Bjarne Hastrup.

""

Læs mere: Værdighed – den røde tråd i ældreplejen

Værdig ældrepleje nu

TV2’s plejehjemsdokumentar, ’Opråb fra plejehjemmet’, har netop vist behovet for at bringe orden i de kritisable forhold i ældreplejen.

Den forråede kultur, som dokumentaren bekræfter fortsat hersker på nogle plejehjem, viser behov for en kulturændring. Lederne skal tættere på dagligdagen og mindre, faste teams af medarbejdere skal sikre den tiltrængte kontinuitet.

Den nu tidligere regering med Mette Frederiksen i spidsen satte før valget gang i arbejdet mod en ny ældrelov.

Det er en politisk beslutning om det kræver en decideret lov for at skabe reel forandring i ældreplejen, men uanset hvem der kommer til at danne regering, må arbejdet ikke gå til spilde.

Læs mere: Sæt den ældre fri – ikke kommunerne

Ældre Sagens fem forslag til den nye regering
SOSU-skoler i udlandet
Der er massiv mangel på kvalificeret arbejdskraft i hele ældreplejen. Derfor er det nødvendigt at tænke i nye baner.

Ældre Sagen foreslår, at Danmark opretter SOSU-skoler i udlandet, hvor faglærte skal undervises i dansk sprog og arbejdsforhold. Den første skole kan oprettes i Flensborg – tæt på dansk sprog og kultur. Desuden bør au pairs tilbydes forløb i ældreplejen og unge mennesker kan komme i mesterlære.

Selvbestemmelse for den enkelte
Mange ældre oplever ikke at have indflydelse på deres eget liv. Derfor skal der langt mere selvbestemmelse for den enkelte, og den kommunale visitering skal afskaffes.

Seniorer på arbejdsmarkedet
Der er behov for at forbedre mulighederne for seniorer på arbejdsmarkedet. Et videnscenter efter norsk forbillede er Ældre Sagens bud på et første skridt.

Sammenhængende forløb i sundhedssektoren
På sundhedsområdet er det bydende nødvendigt, at der arbejdes for at sikre et sammenhængende forløb for den ældre medicinske patient, der i dag oplever at være blevet kastebold mellem regioner og kommuner.

Pensioner skal reguleres med 3,5 %
Inflationen har gjort hverdagen meget sværere for mange pensionister. Særligt dem, der kun lever af folkepensionen og måske supplerer med lidt ved siden af. Desuden er reguleringen af folkepensionen i 2022 den laveste i mere end 20 år.

Ældre Sagen foreslår, at folkepensionen og andre forsørgelsesydelser reguleres ekstraordinært med 3,5 pct. fra 2023. Ældre Sagen vurderer, at det vil koste omkring 2,6 mia. kr. efter skat og tilbageløb, hvis folkepensionen ud over det sædvanlige forhøjes med 3,5 pct.

Forhøjelsen skal aftrappes i takt med, at den almindelige regulering indhenter prisstigningerne.

Menneske før system

Ældre Sagen afholdt d. 29. september partilederdebat, hvor der blev debatteret værdig ældrepleje, rekruttering og pensionisters økonomi.

Der var bl.a. stor enighed – på tværs af røde og blå partier – om, at der skal være langt færre forskellige ansigter i hjemmeplejen. Det er blot ét tiltag blandt mange.

- Ældreplejen har brug for en kulturændring, hvor mennesket står før systemet. Det bærende princip skal være, hvad den enkelte ældre har behov for. Hvad enten det er hjælp til bad, udlevering af støttestrømper eller retten til at komme udenfor, siger Bjarne Hastrup.

Sidst opdateret 17.01.2023