Ældre Sagen lægger ikke afstand til Arne-pensionen

Men det er vigtigt at sikre befolkningens retfærdighedsfølelse
24.09.2020

Ældre Sagen er ikke mod den såkaldte ”Tidlig pension”, også kaldet ”Arne-pensionen”.

Men det er vigtigt, at vi får skruet en ordning sammen, som kan fungere, og at ikke alt for mange tror, de kan få den, og så bliver skuffet.

- Og jeg håber, vi kan bevare retfærdighedssansen i ”Tidlig pension,” siger Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup.

- Den har vi i seniorpensionen, som vi netop sammen med Dansk Magisterforening gerne vil have udvidet, siger Bjarne Hastrup.

Seniorpensionen bør udvides

Ældre Sagen foreslår sammen med Dansk Magisterforening, at muligheden for seniorpension udvides.

Man skal kunne visiteres til seniorpension op til ti år før folkepensionsalderen i stedet for seks år før, som tilfældet er i dag.

- Dermed udvider vi målgruppen for seniorpension, så flere, der er ramt af psykisk eller fysisk nedslidning tidligere i arbejdslivet, får mulighed for at blive visiteret til ordningen. Det synes vi er vigtigt,” siger Bjarne Hastrup.

Vigtigt at huske de psykisk nedslidte

Ældre Sagen mener, at seniorpensionsordningen er en god ordning, som allerede har hjulpet mange, der er ramt på arbejdsevnen på grund af nedslidning eller sygdom.

Stort set alle, der har søgt, har fået tilkendt seniorpension, i alt 4.000 personer.

Det fortæller, at ordningen er uhyre vigtig for dem, der ikke kan arbejde frem til folkepensionsalderen.

Derfor er det oplagt at kigge på en udvidelse af seniorpensionsordningen i forbindelse med forhandlingerne om tidlig pension, fordi den kan benyttes af nogle af dem, der er fysisk eller psykisk nedslidte, men som ikke vil kunne opfylde kriterierne for at få ret til tidlig pension.

Sidst opdateret 10.09.2021