Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen: Et hjem må aldrig blive et fængsel

Knap hver femte hjemmehjælpsmodtager kommer kun ud én gang hver anden uge eller sjældnere, viser ny undersøgelse. Det skal der gøres op med, for et hjem må aldrig blive et fængsel, mener Ældre Sagen.
01.10.2021

Frisk luft dybt ned i lungerne, fuglefløjt fra oven og et strejf solskin, der får øjnene til at misse.

Vi kender alle følelsen, men det er langt fra alle hjemmehjælpsmodtagere, der jævnligt har mulighed for at nyde den.

Det viser en ny undersøgelse foretaget blandt hjemmehjælpsmodtagere, som Danmarks Statistik har lavet for Ældre Sagen.

Tusindvis bundet til eget hjem

I undersøgelsen tilkendegiver godt og vel hver fjerde hjemmehjælpsmodtager, at de kun kommer ud én gang om ugen eller sjældnere, mens knap hver femte kommer ud én gang hver 14. dag eller sjældnere. Det svarer til, at 12.255 hjemmehjælpsmodtagere kun kommer ud én gang hver anden uge.

Næsten hver fjerde hjemmehjælpsmodtager har brug for hjælp fra en person til at komme udenfor en dør. Det svarer til 15.778 hjemmehjælpsmodtagere. Fire ud af 10 af disse angiver, at de ikke har mulighed for at komme ud, når de har behov for det.

Vi kan ikke være det bekendt

Det mener Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen, ikke, at vi kan være bekendt.

- Hjemmehjælpsmodtagere har, som alle andre mennesker, ret til at føle friheden ved at bevæge sig ud. Hvis man ikke kan komme ud, bliver ens hjem et fængsel, og det må et hjem aldrig nogensinde blive, siger Bjarne Hastrup.

Læs undersøgelsen med fængselstallene

Mange mangler hjælp

Over en tredjedel af de hjemmehjælpsmodtagere, der i undersøgelsen har svaret, at de har brug for hjælp til at komme ud, angiver, at børn eller svigerbørn hjælper dem med at komme ud. Lige under en tredjedel svarer, at de ingen hjælp får – til trods for, at de har behov for hjælpen.

18 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne får hjælp af plejepersonale, mens lidt færre, 16 pct., får hjælp af venner eller naboer.

Tre løsningsforslag

- Det er glædeligt, at familie, venner og naboer kan træde til med hjælp til deres pårørende, men vi må i højere grad end i dag sikre et tilbud til de mange hjemmehjælpsmodtagere, der ikke kan få denne hjælp, siger Bjarne Hastrup og fortsætter.

- Hjemmeplejen skal have ressourcerne til at lukke de ældre ud af deres fængsler. Det vil også have en positiv indvirkning på ensomheden, hvis de ældre kan komme ud oftere. Derfor har Ældre Sagen tre forslag, der kan være med til at løse problemet.

 

Ældre Sagens tre forslag til løsninger:

1) Skriv social omsorg ind i servicelovens paragraf 83 om hjemmehjælp og plejehjem, så kommunerne forpligtes til at hjælpe særligt udsatte ældre, der har behov for hjælp til at komme ud.

2) Indfør krav om såkaldte klippekort i alle kommuner, så de mest svækkede ældre kan få mulighed for at komme ud i den friske luft, deltage i lokale arrangementer eller lignende.

3) Styrk samarbejdet mellem hjemmeplejen/plejehjem og lokale frivillige. Det kan blandt andet være gennem besøgsvenner, fælles aktiviteter eller andet.

Sidst opdateret 09.06.2022