Ældre Sagen: Bekymrende at folkepensionen bliver mindre værd

Folkepensionister står til at få mindre ud af deres pension i 2022 grundet lav regulering. Ældre Sagen kæmper for, at folkepensionen skal stige mere.
29.10.2021

100 kr. mere i folkepension.

Det er hvad en enlig folkepensionist med fuldt pensionstillæg får mere om måneden efter skat i 2022. Resten af de godt 1,1 million folkepensionister, der er gift eller ikke får fuldt pensionstillæg, får en endnu mindre stigning per person.

Det sker efter at Finansministeriet har fastsat tilpasningsprocenten til -0,8 pct. Folkepensionen reguleres hvert år med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten, dvs. 1,2 pct. i 2022.

Den beskedne stigning i folkepensionen skal ses i lyset af prisudviklingen i 2022, der ventes at ligge på 1,5 pct. Dermed vil stigningen af folkepensionen være lavere end prisstigningerne.

Rammer pensionister hårdt

Ældre Sagen er yderst bekymret over denne udvikling.

Allerede i dag har mange folkepensionister og andre på overførselsindkomster svært ved at få økonomien til at række. Stigende priser på dagligvarer og ikke mindst de aktuelle og massive prisstigninger på el, naturgas og benzin er en udfordring.

På finanslovsforslaget er der budgetteret med en regulering af folkepensionen på 2,3 pct. og en regulering af de øvrige overførselsindkomster på 1,25 pct.

Disse reguleringer ønsker Ældre Sagen – som absolut minimum – bliver fastholdt.

Finansministeriet forventer en stigning på 4 pct. i privatforbruget i 2022, og dermed vil nogle folkepensionister og andre modtagere af overførselsindkomster blive på perronen, mens forbrugstoget kører forbi i rasende fart.

Ældre Sagens brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg

Førtidspensioner hårdere ramt

Med Finansministeriets regulering står en enlig førtidspensionist – efter skat – til at få blot 15 kr. mere om måneden i 2022. Førtidspensionister, der ikke får fuld pension eller er gift, vil få en endnu mindre stigning per person.

Denne minimale stigning vil ramme i omegnen af 225.000 førtidspensionister.

Den lave regulering vil også gælde flere hundrede tusinde mennesker, der får dagpenge, efterløn, kontanthjælp eller tidlig pension.

Ældre Sagen kæmper for at både folkepensionen og førtidspensionen skal stige yderligere. Torsdag den 14. oktober sendte Ældre Sagen derfor et brev til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

I brevet udtrykker vi vores udelte bekymring over udsigten til Finansministeriets utilstrækkelige regulering, der altså vil ramme mange folkepensionister og andre på overførselsindkomster økonomisk.

Sidst opdateret 19.11.2021