Ældre Sagen efter dokumentar: Ryd op, ryd ud - vis handlekraft nu

TV2-dokumentar illustrerer på alle punkter, at ældreplejen i Danmark trænger til et 360 graders eftersyn
29.07.2020

TV2’s afsløringer af dybt kritisable svigt af ældre, svækkede mennesker på plejehjem har fået landet i oprør.

Livet på plejehjem og andre offentlige institutioner er normalt ikke åbent for offentligheden. Nu har vi alle fået indblik via skjult kamera.

Der er ingen undskyldninger

Der er absolut ingen undskyldninger for den uhyrlige behandling, vi ser Else og Niels blive udsat for af nogle af de ansatte. Else og Niels har brug for hjælp i dagligdagen, brug for kærlig omsorg og pleje i deres sidste levetid. 

Men både Else og Niels oplever flere gange, at de må nøjes med den hjælp, som de ansatte har lyst til at give dem: Bleen bliver kun skiftet, hvis det passer den ansatte. Når de forsøger at give udtryk for, hvad de har behov for, bliver der ikke lyttet.

Det er ingen enlig svale

Eksperterne i dokumentaren "Plejehjemmene Bag Facaden" bekræfter det billede, Ældre Sagen har: Der kan findes lignende eksempler over hele landet.

Men når der ikke bliver handlet på pårørendes indberetninger, og kommunerne skal holde tilsyn med sig selv, så kan problemerne fortsætte uhindret.

Randers Kommune, som har ansvaret for Niels’ pleje, har ikke ønsket at se dokumentaren. Og de har heller ikke ønsket at lytte til hans pårørende.

Nu skal der handlinger til

Kommunerne skal i gang med at rydde op fra top til bund. De skal sikre sig, at der ikke er brodne kar i deres egen ældrepleje. Det nytter ikke at lukke øjne og ører for problemerne. De findes alle steder.

Christiansborg må udvise samme koordinerede handlekraft som under coronatiden: Vi skal have tilliden tilbage til ældreplejen, og tilsynet skal være uafhængigt af kommunerne. Den skal styrkes markant, og den skal ske oftere end i dag.

Plejehjemslederne skal væk fra computeren og ud på gulvet. De skal være de ypperste rollemodeller for personalet og med det samme stoppe uværdig og uacceptabel behandling af de ældre.

Personalet skal have de fornødne menneskelige og faglige kompetencer - også til at kunne varetage plejen af mennesker med demens.

Og så skal samarbejdet med pårørende helt op i gear. Det er helt afgørende for en god alderdom, når man som Else og Niels har brug for at bo et sted, hvor der burde være faglig kvalificeret pleje døgnet rundt.

Ældreplejen skal nytænkes

Diskussionen skal handle om Else og Niels. Om det liv, vi som samfund mener, de og andre svækkede ældre skal have i et velfærdssamfund.

Det kræver, at vi alle tager stilling og reagerer, når vi ser noget, der ikke er i orden.

Ældre Sagen mener, der på den lange bane er brug for at gentænkte den måde, vi har organiseret og prioriteret ældreplejen.

Vi skal være stolte af vores ældrepleje og kunne se frem til en tryg alderdom.

 

Sidst opdateret 10.08.2020