Nu skal ansatte i ældreplejen bruge værnemidler

Efter massivt pres fra bl.a. Ældre Sagen præciserer Sundhedsstyrelsen nu brugen af værnemidler i ældreplejen
24.04.2020

Sundhedsstyrelsen har fredag 24. april præciseret, at ansatte i ældreplejen skal bære visir eller maske.

I retningslinjerne hedder det nu, at 'personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, som udgangspunkt skal bære ansigtsvisir eller maske ved langvarig eller hyppig tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere/patienter, når tæt kontakt ikke kan undgås'.

Ældre Sagen betragter ændringen som en stor sejr, fortæller seniorkonsulent Per Tostenæs.

- Det her er rigtig godt nyt for både trygheden og risikoen for smittespredning. Der sidder mange ældre og pårørende rundt omkring, som har valgt hjemmehjælpen fra pga. risikoen for smitte. De får nu en ekstra tryghed, siger Per Tostenæs.

Ældre Sagen har sammen med kollegaer i bl.a. FOA lagt et pres på både myndigheder og politikere for at få ændret Sundhedsstyrelsens retningslinjer og glæder sig over, at det har båret frugt:

- Vi skal ikke glemme, at der også er grund til at rose politikerne for at gribe ind og sikre, at Sundhedsstyrelsen nu har fået ændret vejledningen, siger Per Tostenæs.

Sundhedsstyrelsen forklarer ændringen med, at man forventer en øget smittespredning af COVID-19 i forbindelse med genåbningen af samfundet.

Brugen af barriere fx. skærm eller ansigtsmaske er særlig relevant ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, eller i situationer hvor personalet har mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag.

Sundhedsstyrelsen præciserer følgende:

I dele af sundheds- og ældresektoren, f.eks. på plejecentre eller sygehusafdelinger med immunsvækkede patienter kan der være øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i beboere/patienter. Der skal som udgangspunkt bæres ansigtsvisir eller maske, når personalets opgaver indebærer langvarige eller hyppige, tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borgere/patienter.

Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at de ansatte er udstyret med nødvendige værnemidler, barrierer og kender til den korrekte brug.

Sidst opdateret 26.10.2020