Nu bliver du ikke modregnet for ekstra indsats under pandemien

Pensionister/deres ægtefælle risikerer ikke længere at blive straffet økonomisk for at have taget en ekstra tørn i kampen mod Covid-19
01.03.2021

Et flertal i Folketinget har 24. februar indgået en aftale, der betyder, at pensionister ikke bliver straffet økonomisk, hvis de eller deres samlever/ægtefælle har taget ekstraarbejde relateret til Corona i perioden fra marts 2020 og i hele 2021.

Aftalen gælder både folkepensionister, førtidspensionister og folk på seniorpension.

Pandemien er ekstraordinær

Under normale forhold betyder de nuværende regler for modregning, at man kan blive sat ned i ydelse, hvis ægtefællen har en indtægt over visse beløbsgrænser.

Læs om beløbsgrænserne her

Med aftalen anerkender Folketinget de mange, der har ydet en indsats for at bekæmpe virus eller holde gang i virksomheder og samfund.
Og den anerkendelse burde ikke kun ske i forbindelse med en pandemi.

Pensionssystemet skal passe til virkeligheden

Ældre Sagen mener, at vi som samfund har et problem, når pensionssystemet ikke passer til en virkelighed, hvor folk bliver opfordret til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Med de nuværende modregningsregler risikerer et par, hvor den ene er pensionist, at få en sammensat marginalskat på omkring 60 pct., fordi de også oplever modregning i pensionsydelsen.

Det vil sige, at for hver 1000 kr., man tjener, får man kun 400 kr. udbetalt, og det er noget mindre end for en topskatteyder.

Det er ikke med til at fremme lysten til at arbejde.

Ældre Sagen har skrevet til ministeren

Ældre Sagen har tidligere gjort politikerne opmærksomme på denne problemstilling og foreslået dem at lempe modregningen i disse tilfælde. Og vi har for nyligt skrevet til beskæftigelsesministeren om problemet og med opfordring til at finde en løsning.

Læs Ældre Sagens brev til beskæftigelsesministeren

 

Sidst opdateret 14.04.2021