Manglende information giver utryghed

Coronakrisen har gjort det mindre trygt at være modtager af hjemmehjælp. Kommunerne skal blive bedre til at kommunikere om tiltag, siger Ældre Sagens direktør.
06.04.2020

Mens vi alle mangler den sociale kontakt og efter bedste evne holder sammen på afstand, oplever hjemmehjælpsmodtagere tillige manglende eller mindre hjælp til de daglige gøremål. 

Krisesituationen skaber stor usikkerhed og utryghed hos mange svækkede ældre, som er afhængige af hjælp fra andre i hverdagen.

Derfor stiller coronakrisen ikke kun store krav til pleje og omsorg. Den stiller også store krav til et højt niveau af information og kommunikation fra kommunen.

Reduktioner i de fleste kommuner

Hovedparten af landets kommuner har indført reduktioner i hjemmehjælpen især indenfor områder som rengøring, vask af tøj mv.

Samtidig oplever nogle hjemmehjælpsmodtagere en utryghed ved, at der kommer mange forskellige hjemmehjælpere i deres hjem. De frygter at blive smittet af én af de mange hjælpere.

Det er modstridende at stoppe hjælpen fra personale (som alt andet lige bør være bedre til det med hygiejne) for at bede pårørende tage over. Det mindsker ikke smitterisikoen.

Vi forstår utrygheden

I Ældre Sagen får vi i disse dage mange henvendelser fra pårørende eller hjemmehjælpsmodtagere, som giver udtryk for usikkerhed. 

Vi forstår jeres utryghed. Vi appellerer samtidig til, at vi har tillid til, at kommunerne følger sundhedsmyndighedernes anvisninger og gør deres bedste for at minimere smitterisiko. 

Kommunerne reducerer kun i hjælpen, hvis deres personalesituation er meget påvirket af coronarelateret sygdom eller andre presserende opgaver som følge af Corana.

Modtagere af hjemmehjælp har brug for klarhed

Konkret må kommunerne informere hjemmehjælpsmodtagere om, hvorfor de foretager reduktion i hjælpen, og hvad de gør for at minimere risikoen for smitte via deres personale i hjemmeplejen.

Der er brug for information, som sikrer, at alle hjemmehjælpsmodtagere får størst mulig klarhed omkring deres situation. 

Og det er vel at mærke information, som ikke forvirrer mere end det gavner, som vi har set eksempler på i mange kommuner. 

Det giver ikke tryghed, når en kommune skriver på sin hjemmeside og i breve til hjemmehjælpsmodtagere, at hjælp til for eksempel rengøring stopper, for ikke at skabe unødig risiko for smittespredning, mens kommunen samtidig opfordrer til, at pårørende, venner eller naboer kan stå for rengøringen. 

For mange om opgaven

Det er modstridende at stoppe hjælpen fra personale (som alt andet lige bør være bedre til det med hygiejne) for at bede pårørende tage over. Det mindsker ikke smitterisikoen.

Selvom vi forhåbentlig kan se frem til en langsom genoplukning, vil ældreplejen formentlig i en rum tid fremover stadig være præget af coronavirus. 

Ældre Sagen opfordrer kommunerne til at informere rigtigt og til at gøre alt, hvad de kan, for at skabe størst mulig tryghed om hjemmehjælpen.

Sidst opdateret 14.05.2020