Ældre Sagen kommer med krav til Krag

I dag mødtes Ældre Sagen med den nye ældreminister om en række af vores mærkesager
05.02.2021

Værdig ældrepleje var i centrum, da Ældre Sagen i dag mødtes med den nye ældreminister, Astrid Krag, for første gang.

– Vi sagde til ministeren, at der bør afsættes flere penge til medarbejdere, der kan give en værdig ældrepleje og sikre os mod den forråelse, som vi desværre har set, siger Bjarne Hastrup, Ældre Sagens administrerende direktør.

– Desuden foreslog vi, at ministeren afsætter midler til en gennemgribende forårsrengøring hos alle hjemmehjælpsmodtagere - og helst også til de 73.000, der ikke får nogen hjælp.

Læs hele mærkesagen om værdighed

Drømmekommune og hygiejne

På mødet handlede det også om Ældre Sagens konkrete tiltag til at føre visionen om en værdig ældrepleje ud i livet. Den nye ældreminister blev sat ind i et projekt i form af et samarbejde med kommuner, som Ældre Sagen har afsat betydelige midler til. Det skal sikre nærhed og kontinuitet i hjemmeplejen, så man får skabt det, organisationen kalder 'drømmekommuner.' 

– Vi talte også om, at vi har lært af corona, hvor vigtig hygiejne er, siger Bjarne Hastrup, der også benyttede mødet til at bede om en milliard til at sikre god hygiejne overalt i ældreplejen.

Genåbning, økonomi og ensomhed

Ud over de temaer på dagsordenen, der handlede om ældreplejen,  fremlagde Ældre Sagen flere andre af de områder, hvor ældreministeren skal på banen.

Det drejer sig om planer for genåbning af plejehjem, udfordringer vedr. sociale ydelser til pensionister, finansiering af frivillige organisationer for ældre og bekæmpelse af ensomhed.

– Ensomhed blandt ældre er i forvejen voldsomt udbredt, og med corona er det kun blevet værre. Der er behov for at sætte ind med en national strategi mod ensomheden, der breder sig som en infektion, sige Bjarne Hastrup.

Han er tilfreds med forløbet af mødet, hvor der var stor lydhørhed fra ministerens side, fortæller han.

Grund til optimisme

– Ministeren var i meget høj grad engageret i ældrepolitikken, og hun var klar til at sætte noget konkret i værk, siger Bjarne Hastrup.

– Derfor forventer vi nu, at Ældretopmødets intentioner om forbedringer og værdig pleje indfries, at der kommer tilstrækkelig arbejdskraft, så vi kan imødegå forråelsen i plejen, og at ministeren vil tage konkrete sager til sig i balance med kommunerne. 

– Alt i alt giver den indledende dialog med Astrid Krag grund til optimisme på ældreområdet, mener Bjarne Hastrup.

– Ældrepolitikken er ved at køre i grøften, men den nye minister virker indstillet på at få den op på vejen igen, siger han.

Læs Ældre Sagens brev til Astrid Krag

Sidst opdateret 14.04.2021