Ankestyrelsen underkender Hjørring Kommune

En kommune kan ikke erstatte fastansat personale på et plejehjem med besøg af hjemmeplejen. Det fastslår Ankestyrelsen nu i klokkeklar afgørelse.
23.01.2020

Ankestyrelsen har givet beboerne på Havbakken i Hjørring medhold i, at kommunens beslutning om at erstatte det faste personale på Havbakken med hjemmehjælp ikke var lovlig.

Ankestyrelsen har derfor ophævet kommunens afgørelse, og pålægger kommunen at genoptage den oprindelige hjælp.

Det fremgår af afgørelsen af 22. januar 2020, som nu er sendt til de beboere, der har klaget.

Ankestyrelsen skriver i afgørelsen:

  • Du har fortsat ret til levering af hidtidig hjælp gennem det faste tilknyttede personale, der skal være på et plejecenter, og ikke gennem anden leverandør, fx kommunens hjemmepleje.

Kommunen skal derfor genoptage den bevilgede hjælp gennem den bevilgede servicepakke fra plejecentrets faste personale.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup glæder sig over Ankestyrelsens afgørelse:

- Det glæder mig, at beboerne og deres pårørende har fået medhold i denne sag. Det har været et trist forløb, som har haft helt uacceptable konsekvenser for beboerne, der burde kunne have tillid til deres kommune.

- Hjørring Kommune har fastholdt, at de har handlet inden for lovens rammer. Ældre Sagen har været uenig i dette, og besluttede derfor at gå ind i sagen.

- Efter Ældre Sagens opfattelse burde kommunen have vidst, at deres beslutning var i strid med loven. Og de burde have taget det fornødne hensyn til stærkt svækkede, ældre borgere, og ikke bare flytte rundt med dem efter forgodtbefindende.

- Det var derfor, Ældre Sagen besluttede at gå ind i sagen på beboernes og de pårørendes side. Den form for behandling skal ingen ældre i Danmark acceptere, siger Bjarne Hastrup.

En sag med perspektiv for alle

Ældre Sagens direktør ser Ankestyrelsens afgørelse i Hjørring som en vigtig principiel afgørelse for alle ældre i Danmark

-  Med Ankestyrelsens afgørelse har vi fået stadfæstet, at kommunerne ikke bare kan erstatte det fasttilknyttede personale i en plejebolig med hjemmehjælp for at spare penge.

- Jeg forventer nu, at Hjørring Kommune straks vil tage kontakt til de konkrete beboere og deres pårørende i lyset af Ankestyrelsens afgørelse. Nu må kommunen hurtigst muligt få rettet op på sagen på en ordentlig og respektfuld måde.

- Vi glæder os over, at afgørelsen kan få stor betydning for svækkede ældre, der hver dag oplever horrible forringelser over hele landet. Det er fuldstændigt uacceptabelt det, der er foregået i Hjørring Kommune, og det må ikke blive normen for fremtidige nedlæggelser af plejeboliger m.v.

- Der mangler 25.000 plejeboliger, hvis vi skal tage hensyn til mange ældre +80 årige, vi kan se frem til de kommende år. Nu har Ankestyrelsen afgjort, at man ikke bare kan erstatte plejehjem med hjemmepleje.

- Det er helt afgørende for Ældre Sagen, at kommunerne overholder lovgivninger og at de respekterer de rettigheder, beboerne har ifølge deres lejekontrakter.

Ældre Sagen vil nu tage kontakt til både Hjørring Kommune og KL for at følge sagen helt til dørs.

Sidst opdateret 28.08.2020