Ældre Sagen om vaccinationer: Afgørende at vi ikke snubler på målstregen

Det har været smerteligt hårdt for både pårørende og beboere på plejehjem at være igennem en længere isolationsperiode. Men vi skal holde ud de sidste uger
20.01.2021

Ældre Sagen har hidtil savnet proportionalitet i indgrebene på plejehjem. De menneskelige konsekvenser af den lange isolation har været hjerteskærende.

Men med den voldsomme udvikling og nye virusvarianter, der er svære at styre, er vi dybt bekymrede for, om det løber løbsk.

Læs Ældre Sagens brev til Sundhedsstyrelsen om vaccineprocessen

I sidste uge døde 106 beboere på plejehjem med Corona, og i København er der smitte på 66 pct. af plejehjemmene.

Og det er sket, selvom kommunen i følger sundheds-og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling har taget alle anbefalede værnemidler og gode råd om zoneinddeling, skærpet hygiejne mv. i brug.

Forståelse for ny udvikling

Ældre Sagen har derfor forståelse for, at det kan blive nødvendigt for myndighederne i en kort periode endnu engang at tage det ultimative indgreb om stramning af besøgsrestriktioner i brug lokalt på konkrete plejehjem, hvor risikoen vurderes at være særlig høj på baggrund af sundhedsfaglige vurderinger.

Men eventuelle stramninger vil være et kæmpe offer for både beboere og pårørende de pågældende steder.

Stramninger skal følges af massiv testning

Derfor skal der være dokumentation for vurderingen. Og eventuelle stramninger skal samtidig følges op af en effektiv teststrategi med bl.a. lyntest af medarbejdere o.a. Her skal regioner og kommuner vise, at de løfter deres del af ansvaret og sikrer, at der heller ikke kommer smitte ind via medarbejdere o.a.

Ældre Sagen opfordrer også pårørende til at lade sig lynteste inden besøg.

Ældre Sagen finder det afgørende, at der ikke lukkes ned én dag længere end højst nødvendigt, hvilket vil sige datoen for, hvornår effekten er indtrådt for beboerne efter 2. vaccination.

Slutdato skal meldes ud

Den konkrete slutdato skal meldes ud til beboere og pårørende, hvis restriktionerne strammes, så alle kender den konkrete tidshorisont.

Stram op på forebyggende indsats

Sidst med ikke mindst er der brug for at minde om, at der fortsat skal være skærpet opmærksomhed på alle anbefalinger om styrket hygiejneindsats, brug af værnemidler og opdeling i mindre teams/zoner.

Læs Ældre Sagens Synspunkt om besøgsrestriktioner på plejehjem

Sidst opdateret 14.04.2021