Ældre Sagen har ikke tabt sagen om Havbakken

Det er forkert, når NB-Nyt skriver, at Landsretten har afgjort, at Ældre Sagen har tabt sagen om plejehjemmet Havbakken i Hjørring Kommune
10.06.2020

Ældre Sagen besluttede i slutningen af maj at hæve retssagen, hvor Ældre Sagen og en række beboere havde stævnet Hjørring Kommune for håndteringen af lukning af Plejehjemmet Havbakken. 

Beslutningen blev truffet i samarbejde med de beboere og pårørende, som Ældre Sagen repræsenterede 

For Ældre Sagen var sagen principiel. Kommunen havde meldt ud, at man ville lukke plejehjemmet Havbakken. De beboere, der ikke ville flytte til et andet plejehjem, ville fremover udelukkende modtage hjælp fra den kommunale hjemmepleje.

Ældre Sagens og beboernes opfattelse er, at den slags beslutninger ikke kan tages henover hovedet på beboerne. Beboerne har lejekontrakt på en plejebolig på plejehjemmet, og de er visiteret til en plejebolig, fordi de har behov for døgnpleje af et fast tilknyttet personale.

 Samtidig med sagen i retten kørte en klageproces hos Ankestyrelsen. Den resulterede i, at Ankestyrelsen underkendte Hjørring Kommunes afgørelser i sagen.

Ankestyrelsen fastslog, at Hjørring Kommune skulle genetablere plejen fra tidligere, idet beboerne var visiteret til plejebolig og ikke kunne antages at kunne nøjes med hjemmepleje.

I tilfredshed med Ankestyrelsens afgørelser valgte Ældre Sagen og beboerne at hæve retssagen, inden den for alvor var kommet i gang. Ankestyrelsen havde fastslået, at hjemmepleje i egen bolig ikke er det samme som en plejebolig.

Da dette spørgsmål også var temaet for retssagen, så vi ingen grund til at bruge hverken medlemmernes eller skatteydernes penge på at fortsætte en retssag om en problemstilling, som Ankestyrelsen i mellemtiden allerede havde afgjort til beboernes fordel.

Når en retssag hæves på så tidligt et tidspunkt, hvor retssagen endnu ikke er forberedt, har retten ikke taget stilling til et eneste dokument, vidne eller argument i sagen.

Retten har alene taget stilling til, at Ældre Sagen har hævet en sag, som vi selv har anlagt. I de tilfælde er det helt sædvanligt, at man skal betale et beløb i sagsomkostninger for at have ulejliget modparten med en sag, man selv vælger ikke at føre til ende.

Det er således ukorrekt, når NB-Nyt i deres nyhedsbrev skriver, at 'Ældre Sagen taber sag mod Hjørring Kommune'.

Og det er ukorrekt, når Hjørring Kommunes borgmester i samme artikel glæder sig over, at det nu skulle være slået fast, at Hjørring Kommune ikke har foretaget sig noget ulovligt.

Det har Landsretten ikke forholdt sig til. Den eneste instans, der har forholdt sig til Hjørring Kommunes afgørelser er Ankestyrelsen, og Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelser.

Forløbet omkring Havbakken i Hjørring Kommune har på alle måder været uskønt, og heldigvis er det ikke en fremgangsmåde, Ældre Sagen er stødt på i andre kommuner.

Sidst opdateret 09.07.2020