Ældre Sagen: Stram op på proces med vaccinationer

Sundhedsstyrelsen skal stramme gevaldigt op, hvis vaccinationen af plejekrævende hjemmeboende skal blive en succes.
18.01.2021

Efter en uge hvor myndighederne har taget fat på vaccination af hjemmeboende ældre med plejebehov, ser vi et helt anderledes kompliceret forløb end vaccination af plejehjemsbeboere.

Der er så store bekymringer, udfordringer og uvisheder, at der skal rettes op nu og her for at genetablere trygheden og tilliden til systemet.

Derfor har Ældre Sagens adm. direktør, Bjarne Hastrup 17. januar 2021 sendt brev til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm med kritik af det nuværende forløb, samt kraftig opfordring til at stramme op.

Læs Ældre Sagens brev til Søren Brostrøm

Budskabet er klart. Det er helt urimeligt at lægge ansvaret for at bestille livsvigtig vaccine over på en gruppe sårbare borgere – også set ud fra et folkesundheds-, patientsikkerheds- og retssikkerhedsmæssigt synspunkt.

Især når der ikke fra sundhedsvæsenets og myndighedernes side er et system, der kan støtte og vejlede dem korrekt. 

Hjælp til bestilling mv.

De højest prioriterede risikogrupper har brug for rigtig meget hjælp og støtte i forbindelse med vaccinationen.

De har særligt brug for at få klar information og hjælp til transport, bestilling af tid m.v. særligt i en situation, hvor vaccinationen skal foregå i et forud planlagt og hurtigt tempo.

Og det kan ikke ske digitalt, da denne gruppe ofte er fritaget for digital post.

Alle kommuner skal påtage sig ansvaret med at hjælpe alle de borgere, de leverer hjemmehjælpsydelser til. Der skal tages personligt kontakt til hver enkelt, så der bliver bestilt tid og eventuel kørsel. 

Det burde være muligt, fordi kommunerne i forvejen er i kontakt via hjemmeplejen.

Mange hjemmeboende har ikke pårørende, der kan hjælpe. Og informationsmaterialet er af en karakter, så det er svært for mange at forstå.

Der manglede et afgørende telefonnummer, der er lange ventetider i telefonen, og den lange ventetid er for mange endt med, at de er blevet bedt om at vende tilbage en anden dag.

Det er ikke godt nok. Og det værste er, at det får frustrationerne til at nå nye højder og får folk til helt at opgive.

Læs synspunktet: Processen ved vaccination er ikke god nok

Egen læge skal have mulighed for at visitere til vaccination

Vi får i Ældre Sagen mange henvendelser fra utrygge medlemmer, der er dybt afhængige af at blive vaccineret, og som er i tvivl om, hvor de er henne i vaccinekøen.

Mange tror, at de er en del af gruppe 5 og gruppe 6 ud fra beskrivelsen af, at de er i særlig risiko for alvorligt forløb pga. sygdomme. 

Mange ældre mennesker er kronisk syge ofte med flere sygdomme. De er ikke nødvendigvis i et aktuelt akut behandlingsforløb på hospitalet, men derfor er de fortsat syge af cancer, demens og lign. og derfor særligt udsat for et alvorligt sygdomsforløb. 

Derfor bør egen læge have udvidet mulighed for at visitere personer til vaccination. Og der er behov for præcis information om, hvem der er omfattet af gruppe 5 og 6.

Det samme gælder pårørende, der mangler sikkerhed for, at lægerne er opmærksomme på, at de har en afgørende funktion for patienten – og derfor skal prioriteres ved vaccination 

Husk forebyg smitte

Det er de mest sårbare grupper, der vaccineres nu og mange har siddet hjemme i isolation. Når de nu er nødt til at vove sig ud, skal det opleves trygt.

Ældre Sagen vil derfor henstille til, at alle husker anbefalinger om afstand, værnemidler og afspritning – både ved transport og på vaccinationsstedet.

Læs også: Få gode råd og hjælp i en Coronatid

Sidst opdateret 14.04.2021