30 organisationer kræver bedre vilkår for pårørende

Pårørende til mennesker med alvorlig sygdom eller et handicap er så pressede, at de risikerer selv at blive syge. Fem principper skal sikre bedre vilkår for pårørende.
19.11.2019

En presset social- og sundhedssektor forventer i stigende grad, at de pårørende påtager sig væsentlige opgaver i forbindelse med både behandlingsforløb, pleje og hverdagsliv.

Men de mange opgaver slider på den lange bane og kan gøre det svært for pårørende samtidig at passe sit arbejde og passe på sig selv.

Derfor er 30 organisationer nu gået sammen om fem principper for kommunale, regionale og statslige initiativer, der skal sikre bedre vilkår for pårørende i Danmark.

5 principper for bedre vilkår for pårørende:

1. Pårørendes retsstilling skal styrkes. 
2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres. 
3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes. 
4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges. 
5. Pårørende skal sikres en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv.

Læs synspunkt: Pårørende skal sikres bedre vilkår med fem nye principper

30 organisationer står sammen

Organisationerne tæller blandt andre Ældre Sagen, Bedre Psykiatri, Kræftens Bekæmpelse, Hjerneskadeforeningen og Pårørende i Danmark.

Hos Ældre Sagen mener chefkonsulent med fokus på pårørende Marie Lilja Jensen, at det var på tide at slå i bordet.

– Vi oplever, at velfærdssamfundet svigter. Der er alt for mange pårørende, der risikerer at ende med at stå alene med et stort ansvar uden at få den nødvendige opbakning fra velfærdssamfundet, siger Marie Lilja Jensen. 

Hun glæder sig over, at der nu er fælles front og enighed om at tale de pårørendes sag.

Til lanceringen af "5 principper for bedre vilkår for pårørende" deltager politiske ordførere, og der vil være fokus på de mange, der i familien eller omgangskredsen er pårørende til én med sygdom eller et handicap.

Fælles opråb til politikere

– Vi skal have råbt Christiansborg, kommuner og regioner op. Der er behov for, at vilkårene bliver langt bedre, end de er i dag, og der har vi allerede sendt Ældre Sagens forslag til politikere, siger Marie Lilja Jensen.

Et forslag handler om at sikre adgangen til støtte ved at skrive pårørendes ret til støtte ind i service og sundhedsloven – som det er i dag har pårørende ingen formelle rettigheder i modsætning til fx i Sverige.

Ældre Sagen efterlyser, at Danmark får en national strategi for pårørende, der kan sikre at pårørende får rettigheder, information, støtte og vejledning.

Vi ønsker bedre muligheder for afløsning og aflastning og et videnscenter der kan udvikle metode til at samarbejde med pårørende.

Læs også: Ældre Sagens forslag til finanslov 2020

Sidst opdateret 28.08.2020