""

Transport

Prisstigning på offentlig transport rammer skævt

Ældre Sagen er glad for, at det lykkedes at bevare pensionistkortet, men vi fortsat er bekymrede for prisstigningen på op til 100 kr. pr. måned, der særligt vil ramme de økonomisk hårdest stillede pensionister.

Den 17. januar 2021 steg priserne på pensionistkortet i Københavnsområdet.

Helt præcis steg prisen på et 3-zoners pensionistkort fra til  460 kr./ kvartal til 630 kr./kvartal, altså ca. 65 kr. pr. måned. Og prisen på et pensionistkort alle zoner i Hovedstaden steg fra 595 kr./kvartal til 890 kr. kvartal.

Altså en stigning på ca. 100 kr. om måneden.

Bekymrende prisstigning

Ældre Sagen er glad for, at pensionistkortet bliver bevaret, men vi fortsat er bekymrede for prisstigningen på op til 100 kr. pr. måned, der særligt vil ramme de økonomisk hårdest stillede pensionister.

Baggrund for ændringer

I 2020 blev DOT  pålagt af Rigsrevisionen at komme med en ny model for pensionistrabatter med mere ens pris for sammenlignelige rejser på Sjælland og i Københavnsområdet.

DOT ville afskaffe pensionistkortet

Den model DOT kom med i januar lagde op til at afskaffe pensionistkortet og i stedet indføre en fast, høj pensionistrabat for brug af rejsekortet.

Ældre Sagen imod afskaffelse af pensionistkort

Det forslag var Ældre Sagen imod, og førte efter nogle uger med mange skriverier i pressen og direkte demonstrationer til, at politikerne på Christiansborg greb ind og pålagde DOT at udarbejde en ny model.

Organisationer inddrages i arbejde med ny model

I arbejdet med en ny model skulle ældre- og handikaporganisationerne inddrages. Det skete på en møderække i regi af DOT over foråret 2020. Ældre Sagen deltog sammen med Danske Seniorer, Faglige Seniorer og Danske Handikaporganisationer.

Pensionistkort har stået stille i årrække

Her blev vi orienteret om de økonomiske forhold, der bl.a. indeholdt, at prisen på pensionistkortet ikke har være Pris/løn-reguleret i en længere årrække, og at priserne på Sjælland og Øerne var væsentligt højere end i Københavnsområdet.

Da der ikke umiddelbart fulgte penge med kravet om at sikre mere ens priser, var en prisstigning i Københavnsområdet uundgåelig.

Ældre Sagen: Bevar pensionistkortet og indfør rabatter

Ældre Sagen arbejdede for, at pensionistkortet skulle kunne fortsætte, og at der samtidig blev sikret rimelige pensionistrabatter for alle – også dem, der bruger rejsekort. Gerne rabatter der var sammenlignelige med de rejsekort-rabatter der kendes på Fyn og i Jylland (25-30 pct.).

Under møderne med DOT og øvrige organisationer blev der fremlagt  regneeksempler på forskellige konstruktioner med forskellige priser for forskellige typer rejsende.  

Ældre Sagen kontakter transportordførerne

Undervejs i forløbet tog Ældre Sagen kontakt til transportordførerne på Christiansborg, og problematikken blev også blev rejst overfor transportministeren.

Lavere priser kommer på finansloven

Det medførte, at partierne bag finansloven for 2020 i maj-måned kom til delvis undsætning og bevilgede 12 mio. kr. til at sikre lavere priser.

Bevilling ikke nok til at undgå prisstigning

12 mio. kr. var dog ikke nok til at udligne prisforskellene men rakte til, at pensionistkortet kunne bevares, og at der kan indføres pensionistrabat på 25 % på rejsekortet stigende til 30 % i 2024 mod at lade priserne på pensionistkortet stige særligt i Hovedstadsområdet til ca. niveauet på resten af Sjælland og udbrede den spærretid, der kendes fra Hovedstaden, til også at gælde på Sjælland og Øerne. (Den ny spærretid er midlertidig og ophører i 2023).

Ældre Sagen har ikke godkendt prismodeller eller forslag, men har alene været med på råd og givet vores mening til kende.

Ældre Sagen er glad for, at det lykkedes at bevare pensionistkortet, men vi fortsat er bekymrede for prisstigningen på op til 100 kr. pr. måned, der særligt vil ramme de økonomisk hårdest stillede pensionister.

Bus og tog uden at være digital

I Ældre Sagen arbejder vi for at sikre overkommelig og lige adgang til den offentlige transport i hele landet, også yderområderne. 

Seniorer og ældre, der af den ene eller anden grund ikke bruger digital betaling, skal fortsat trygt kunne tage bus og tog.

Udviklingen inden for offentlig transport peger i retning af mere digitalisering, men der er fortsat mange, der foretrækker fysiske kort og billetter. De grupper har ofte bus og tog som eneste transportform, og derfor gør vi særligt meget ud af at huske dem i den offentlige debat og over for politikerne.

Pensionistkort reddet, pris bekymrer

Ældre Sagen glæder sig: Movia lytter til kritik

Rejsevilkår bliver helt urimelige

Sidst opdateret 16.03.2021