Sundhedsvæsen

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Samarbejde omkring udskrivning fra hospital

Ældre patienter med flere sygdomme har brug for bedre sammenhæng før, under og efter indlæggelse, mener Ældre Sagen

Værdige og trygge patientforløb er afgørende for, at ældre patienter med flere sygdomme genvinder helbredet og kan klare sig selv.

For at sikre patientsikkerhed og et trygt patientforløb skal hospital og kommune planlægge udskrivningen allerede under indlæggelse, mener Ældre Sagen. På den måde mindsker vi risikoen for unødvendige genindlæggelser.

Udgangspunkt i patientens behov

Hospitalsafdelingen og den kommunale hjemmepleje skal sammen med patienten – og eventuelle pårørende – vurdere behovet for fortsat pleje. Fokus skal være at støtte den enkelte i at kunne klare hverdagen i eget hjem igen.

Men det sker langt fra altid.

Ringe samarbejde omkring udskrivning

Et særudtræk af CPI fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2020 viser, at 20 procent af de akut indlagte patienter over 80 år 'slet ikke' og 'i ringe grad' oplever, at hospitalsafdelingen og den kommunale hjemmepleje samarbejder om udskrivningen. 

Læs også: Højst en uges ventetid på genoptræning

Samarbejde på tværs af sektorer nødvendigt

En ny sundhedsaftale bør omfatte indsatser for patienter med flere sygdomme, der styrker samarbejdet på tværs af sektorer. Så patienten oplever en værdig sammenhæng og en høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen - og samtidig oplever at være inddraget i egne behandling og pleje.

Forslag til samarbejde på tværs:

  • En kommunal visitator, der kommer på hospitalet og planlægger udskrivning.
  • Opfølgning på udskrivning inden for det første døgn ved egen læge, hjemmesygeplejen eller udgående geriatrisk team fra hospitalet til eget hjem, akutplads eller plejehjem.
  • En forløbskoordinator eller følge hjem-personale.

En behandlingsansvarlig læge

Ligeledes er det oplagt, at hver patient har en behandlingsansvarlig læge og en individuel plan for det samlede forløb, så der er styr på medicin, ernæring og træning.

Patienten skal så vidt muligt selv deltage i planlægningen og beslutninger, så indsatsen tilpasses den enkeltes behov og helbred.

Læs også: Kom overbelægning på hospitalerne til livs

Sidst opdateret 28.10.2021