Sundhedsvæsen

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Højst en uges ventetid på genoptræning

Ældre bør højst vente en uge på at komme til genoptræning, efter de er udskrevet fra hospitalet, mener Ældre Sagen.

Jo længere tid der går, efter at ældre har været indlagt på hospitalet, og til de kan komme i gang med genoptræning, desto mere forringes muligheden for at de kan få det fulde udbytte ud af træningen.

Hurtig genoptræning har stor indflydelse på ældres evne til at genvinde deres funktionsevne. Ventetid kan i sidste ende betyde længere og sværere rehabilitering. Det er til stor gene for den enkeltes livskvalitet.

Ventetid kan medføre større udgifter for samfundet, fordi der bliver brug for mere hjælp til den ældre. Der er med andre ord meget at vinde ved en hurtig og effektiv indsats.

Læs også: Samarbejde omkring udskrivning fra hospital

Forskel på ventetid 

Ældre patienters fysik svækkes hurtigere ved sygdom end yngres. Derfor har de brug for at komme til hægterne hurtigt efter sygdom, så de kan blive modstandsdygtige.

Ældre Sagen arbejder for, at ældre højst skal vente en uge på at komme til genoptræning. Kun 6 ud af 10 kommuner er i stand til at leve op til den standard ifølge en undersøgelse fra Ældre Sagen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer.

Læs undersøgelsen: Kommunal genoptræning - 2015

Sidst opdateret 28.10.2021