Sundhedsvæsen

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Akutpakken mod overbelægning

415 millioner kroner af den nationale handleplan er fordelt.

Akutpakken er en del af handleplan 2016-2019 på 1,2 milliarder kroner. De 415 millioner til akutpakken fordeles sådan:

  • 250 millioner kroner til bedre tilrettelæggelse af arbejdet, mere personale og udvidede åbningstider.
  • 88 millioner kroner til bedre patientforløb på akutsygehusene.
  • 15 millioner kroner til fx elektroniske oversigtstavler.
  • 2 millioner kroner til monitorering og evaluering i alle regioner.
  • 60 millioner kroner til influenzaaccine garanti, så færre ældre indlægges.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Læs også: Samarbejde omkring udskrivning fra sygehus

Sidst opdateret 02.09.2019