Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Besøg på plejehjem er en menneskeret

De nuværende besøgsrestriktioner og besøgsforbud på plejehjem på grund af corona er et alvorligt indgreb i retten til selvbestemmelse, mener Ældre Sagen.

Grundlæggende rettigheder

Besøgsrum indenfor og muligheden for besøg af to ekstra pårørende på plejehjem er en forbedring i forhold til tidligere besøgsrestriktioner, men det ændrer ikke ved det egentlige og største problem, nemlig de grundlæggende rettigheder.

Der tages ikke tilstrækkeligt højde for, at plejehjemsbeboere har de samme grundlæggende rettigheder at bestemme over deres eget liv, som alle andre mennesker. Rettigheder som er beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8.

Forskelsbehandling i ens eget hjem

Beboerne på plejehjem bor i og betaler for deres eget hjem, og de bør være med til selv at bestemme hvem de vil have besøg af i deres eget hjem.

Reglerne om besøgsrestriktioner stiller dermed fortsat plejehjemsbeboere ringere end den øvrige befolkning. Det er en uacceptable forskelsbehandling.

Læs også: Ældre Sagens synspunker om plejehjem og hjemmehjælp i forbindelse med coronakrisen

Tid tilbage at leve i

Det er ikke rimeligt at en beboer skal vælge mellem sin ægtefælle eller ét af sine tre børn. Hvem ved om Coronaen måske varer længere tid end du forventeligt har tilbage at leve i?
Hvem andre end den ældre selv har egentlig ret til at beslutte, hvordan den sidste tid skal tilbringes?

Der er ingen andre grupper i befolkningen der er begrænset i at se deres egne familier i denne her svære coronatid.

Restriktioner fører til ensomhed

Reglerne omkring besøgsrestriktioner på plejehjem skal naturligvis være balancerede og tage hensyn til smitterisikoen. Men de skal i allerhøjeste grad også tilgodese det enkelte menneskes sociale og mentale behov

Det er veldokumenteret, at ensomhed og isolation kan føre til søvnbesvær, mistrivsel, depression samt større risiko for fysiske lidelser som hjertekarsygdom og demens.

Beboere på plejehjem er blandt de mest svækkede borgere, og mindst 5.000 af dem følte sig allerede svært ensomme før Corona-krisen.

Dette tal må antages at være vokset betydeligt, da plejehjemsbeboerne næsten ikke har været i kontakt med deres ægtefæller, børn og børnebørn i mange måneder. Beboere uden nærtstående har måttet undvære kontakt til besøgsvenner og andre frivillige, da der har været forment adgang til plejehjem.

Mangel på kontakt svækker beboere

Det rammer plejehjemsbeboerne særlig hårdt at mangle kontakt. 2/3 har en demenssygdom, og for mennesker med demens kan manglende social kontakt betyde, at deres mentale og kognitive evner svækkes hurtigt.

Evnen til at tale eller evnen til at genkende sin familie, til at forstå hvor man selv er og hvad der foregår forsvinder.

For mennesker med demens er det også meget svært at forstå hvorfor deres familie ikke kommer på besøg, hvilket kan lede til at de føler sig overgivet og ensomme.

Læs også: 8 vigtige anbefalinger til myndighederne

Tillad besøg i egen bolig

Så længe fællesarealer og kontakt til øvrige beboere undgås, er det svært at se et rimeligt argument for, hvorfor beboeren ikke må modtage besøg i egen bolig.
Med den nuværende adgang til både værnemidler, test og højt fokus på hygiejne, burde det være muligt af aflægge besøg på sundhedsmæssigt forsvarligt vis, særligt hvis man anbefaler pårørende at blive testet hyppigt.

Ældre plejehjemsbeboere uden pårørende bør kunne få en frivillig besøgsven på besøg, på lige fod med en nær pårørende.

 

 

 

 

Sidst opdateret 11.12.2020