Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Fast tilknyttede læger på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på plejehjem får tilbud om en fast tilknyttet læge, der jævnligt kommer på deres plejehjem.

Flertallet af beboerne på landets plejecentre lider af en demenssygdom, og mange har desuden andre sygdomme, som de behandles for samtidigt.

Med et komplekst sygdomsbillede følger ofte mange slags medicin. Derfor er der behov for, at beboerens tilstand og reaktion på medicin observeres og følges tæt af mennesker med de rette professionelle kompetencer.

Læs også: Styrket indsats for beboere med demens

Alle skal have fast læge på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle plejehjem har faste praktiserende læger tilknyttet.

En kommende politisk sundhedsaftale bør sikre rammer for fast tilknyttede læger til plejehjem i hele landet.

Det medfører en urimelig ulighed, når tilbuddet om fast tilknyttet læge er afhængigt af, hvilket plejehjem man flytter ind på.

En opgørelse fra 2019 fra Kommunernes Landsforening viser, at plejehjemslæger desværre langt fra er et tilbud for beboere på alle plejehjem. Kun 35 procent af kommunerne har fast læge på samtlige plejehjem, mens 33 procent af kommunerne har fast læge på mere end halvdelen af deres plejehjem. 15 procent har fast læge på under 50 procent af plejehjemmene, og resten af kommunerne ikke har aftale om plejehjemslæge.

Læs også: Evaluering af "Fast tilknyttet læger på plejecentre" (SFI)

Færre indlæggelser og styr på medicinen

Erfaringer med fast tilknyttede plejehjemslæger viser, at både beboere og deres pårørende er tilfredse med at have en fast læge, der kommer jævnligt. Udover trygge beboere giver fast tilknyttede læger også rammer for bedre medicinering, forebygger at beboerne bliver indlagt og genindlagt, og styrker kommunikation og samarbejde mellem personale og læge.

Det er oplagt, at den første kontakt mellem læge og beboer sker, når beboeren flytter ind.  He kan beboerens medicin vurderes, og derpå skal der løbende være kontakt efter behov, fx efter en indlæggelse, eller når beboer eller personale oplever, at beboeren ikke trives eller helbredet forværres. 

Farmaceuter bør være med

Ældre Sagen foreslår, at beboere på plejehjem får gennemgået deres medicin i et samarbejde mellem plejehjemslæge og en farmaceut. Det skal sikre en professionel gennemgang af medicin hos alle plejehjemsbeboere med jævne mellemrum. Farmaceuter kan bl.a. også vejlede personalet i medicinhåndtering, medicingennemgang og medicinsikkerhed.

Læs også: Flere medarbejdere på landets plejehjem

Sidst opdateret 25.03.2021