Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Byg plejehjem med plads til livsglæde

PLEJEHJEMMENES FYSISKE RAMMER BØR FORBEDRES, SÅ BEBOERNE KAN FØLE SIG MERE HJEMME OG FÅ MERE TRYGHED OG LIVSKVALITET.

I fremtiden er der brug for i omegnen af 25.000 ekstra plejeboliger, hvis der skal være nogenlunde samme dækning for personer over 65 år, som der er nu. Ud over flere plejeboliger i fremtiden er der også allerede nu brug for at forbedre de fysiske rammer på de eksisterende plejehjem, så de emmer mere af hjem end institution. 

Læs også: Nye boformer til fremtidens ældre 

Derfor anbefaler Ældre Sagen landets kommuner og kommunale politikere at gøre følgende:

Skab følelsen af hjem

Plejehjem er et offentligt hjem, hvor der er ansat nogle til at hjælpe én. Bortset fra det skal det føles som et hjem, hvor man har lyst til at komme – og ikke en nødbolig.

Drop plejehjem, hvor man bor op og ned ad lange, lige gange. Hvor maden bliver portionsanrettet og serveret fra raslende madvogne. Hvor parkeringspladsen er tom klokken 15, fordi der herefter kun er en enkelt eller to ansatte på vagt.

Drop ovenlysrør på fællesarealer, eller supplér dem med sidelys, og lad det flyde lidt med aviser og strikketøj i fællesarealerne.


Skab bygninger med liv

Drop de store funktionalistiske bygninger, som passer dårligt til vores nordeuropæiske, blæsende klima. Væk med etagemetergrossister og ind med fantasiens formsprog, de gode farver, de smukke detaljer og plejehjem integreret mellem almindelige boliger.

Byg plejehjem som klynge- og rækkehuse med forhaver, hvor  skrøbelige ældre mennesker kan lade sig varme af solen og få sig en snak. Byg kun plejehjem, hvor der er liv mellem husene. Gerne med en børnehave og en vuggestue tæt på, så beboerne kan nyde synet af og samvær med børn og babyer.

Byg plejehjem i en overskuelig skala, for ingen kan se tydeligt mere end ti meter, og slet ikke i højden.

Del plejehjemmene op i mindre bogrupper med hver sit fællesareal som hjertet midt i det hele med fælles spisestue og køkken, hvor beboerne kan arbejde med, så langt deres lyst og kræfter rækker.

Skab hjem med haver

Lav højbede i haven uden for plejehjemmet til at få motion, duft og farver fra. Anlæg haven som en robust brugshave, der kan fungere uden at være alt for friseret og arbejdskrævende.

Organisér haven omkring en otte-tals-formet stiforbindelse, specielt egnet til beboere med demens’ brug og oplevelse, da stien ikke har et afsluttet forløb. Forbind otte-tals-stien med en række mindre stisløjfer, der leder ind i haverum til hver boenhed.

Læs også: Vision for det gode liv på plejehjem 

Sidst opdateret 05.09.2017