Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Bedre sikkerhed mod dødsbrande

Antallet af dødsbrande på plejehjem skal ned. Derfor foreslår Ældre Sagen fælles rygerum.

Sikkerheden mod brande på plejehjem er ikke god nok. Det udgør en livsfare for beboerne, og i 2014 mistede 19 beboere livet. Det er alt for mange, mener Ældre Sagen.

For at forebygge dødsbrande foreslår Ældre Sagen, at der kommer hyggelige fællesrygerum med udsugning og glasvæg. Samtidig bør røgalarmanlæg være et krav på plejehjem. Ligesom personalet løbende bør deltage i brandøvelser.

Fælles rygerum

Fælles rygerum gør, at personalet hurtigt kan gribe ind, hvis en beboer falder hen med en tændt cigaret eller pibe.

Det kan nedbringe antallet af dødsulykker, samtidig med at det beskytter personalet mod passiv rygning. 

Gamle alarmer

Brandalarmer har stor betydning for, hvor hurtigt en brand opdages. Men på mange plejehjem er deres alarmsystemer forældede.

De gamle alarmanlæg har en termodetektor, der reagerer på varme. Derfor har de en betydeligt længere reaktionstid end moderne brandalarmanlæg, der har en røgdetektor.

Tiden betyder meget for, om personalet kan nå at redde beboerne ud.

Krav om røgalarm

I nyt byggeri er røgdetektorer et lovkrav, men de ældre plejehjem er ikke omfattet af de nye regler, fordi de er blevet bygget, før reglerne trådte i kraft.

Ældre Sagen mener, at der skal være brandalarmanlæg med røgalarmer i alle plejehjem. 

Krav om brandøvelser

Personalet har kort tid til at reagere, hvis der opstår brand på et plejehjem, og det er vigtigt, at de er trænet til at handle i en presset situation.

Men en undersøgelse fra FOA i 2015 viser, at hver syvende sosu’er, der arbejder på plejehjem, aldrig har deltaget i en brandøvelse. For hver fjerde er det mere end et år siden, de har deltaget i en brandøvelse.

Det er bekymrende, hvis personalet ikke ved, hvad de skal gøre for at redde beboerne, hvis der udbryder brand. Derfor mener Ældre Sagen, at personalet løbende skal deltage i brandøvelser.

Rygning på plejehjem

I 2007 trådte lov om røgfri miljøer i kraft. Loven kaldes populært for rygeloven, og den tillader beboere på plejehjem at ryge i deres egen bolig, men ikke på fællesarealer.

To ud af tre beboere har en demenssygdom, som betyder, at de kan være uopmærksomme, hvis de taber en glød fra en cigaret eller en pibe.

Med rygeloven er antallet af brande steget, typisk fordi cigaretgløder sætter ild i beboernes senge eller tøj.

Andre sikre løsninger

Der er andre måder at sikre mod brande på plejehjem:

  • Røgalarmer med kald direkte til brandvæsenet
  • Rygeforklæder
  • Mobile sprinklere, som går i gang, når der er røg i rummet

Flere af initiativerne findes allerede på landets plejehjem.

Et godt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et godt og meningsfyldt liv i trygge rammer.

Se mærkesagen

Sidst opdateret 06.10.2017