Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Fast tilknyttede læger på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle ældre patienter på plejehjem får tilbud om en fast tilknyttet læge, der jævnligt kommer på deres plejehjem.

Flertallet af beboerne på landets plejecentre lider af en demenssygdom, og mange har desuden andre sygdomme, som de behandles for samtidigt.

Med et komplekst sygdomsbillede følger ofte et komplekst medicinforbrug. Derfor er der behov for, at beboerens tilstand og reaktion på medicinen observeres og følges tæt af folk med de rette professionelle kompetencer.

Ældre Sagen arbejder for, at alle plejehjem har faste praktiserende læger tilknyttet.

Læs også: Styrket indsats for beboere med demens

Færre indlæggelser og bedre medicinhåndtering

Fast tilknyttede plejehjemslæger giver trygge beboere, færre indlæggelser, mere korrekt medicinhåndtering og styrker kommunikationen og samarbejdet mellem personale og læge. Det viser en evaluering af Socialstyrelsens projekt på syv plejecentre.

En opgørelse i 2018 fra Kommunernes Landsforening viser, at 62 pct. af kommunerne har tilknyttet læger på mindst et af kommunens plejecentre, men kun 11 pct. har læger på alle plejecentre.

Læs også: Evaluering af "Fast tilknyttet læger på plejecentre" (SFI)

Farmaceuter bør gennemgå medicin på plejehjem

Ældre Sagen foreslår, at alle kommuner køber konsulentydelser, fx farmaceuter, fra et apotek. Det skal sikre en professionel gennemgang af plejehjemsbeboernes medicin med jævne mellemrum. 

Farmaceuter kan bl.a. vejlede personalet i medicinhåndtering, -gennemgang og -sikkerhed.

Ifølge en tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2015 er der store problemer med håndteringen af medicin, dokumentation af virkninger og bivirkninger samt med langvarig brug af antipsykotisk medicin.

I hovedstadsområdet har læger og farmaceuter samarbejdet omkring plejehjemsbeboere. Forsøgsordningen har ført til betydelige fald i medicinforbruget blandt plejehjemsbeboerne.

Sidst opdateret 11.12.2020