Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Plejeboliger skal demenssikres

I demenssikrede boliger kan personalet via computer eller mobiltelefon se om en beboer forlader stedet.

Plejeboliger skal være sikret, så ældre ramt af demens ikke upåagtet kan forlade boligen.

  • Kun 30 procent af kommunernes plejecentre har demenssikring.

Demenssikring fungerer ved, at der lægges kabler ned i en ring rundt om plejecentret. Kablerne forbindes med positionsmeldere ved alle udgange fra plejecentret. Beboere ramt af demens forsynes med en chip, som eksempelvis sys ind i tøjet. Personalet kan via computer eller mobiltelefon se, hvis en beboer går ud af døren.

Alle plejehjemsbeboere med demens, der vandrer, bør udstyres med GPS.

Læs også: Demensvenlig indretning

Sidst opdateret 28.06.2016