Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Nye boformer til fremtidens ældre

KOMMENDE PLEJEHJEMSBEBOERE FORDRER NYE MÅDER AT BO PÅ.

Årgang 1946 – danmarkshistoriens største årgang – er sammen med de øvrige efterkrigsårgange blandt de kommende beboere på plejehjem.

De nye ældre adskiller sig markant fra tidligere generationer. De er vokset op i en tid med ungdomsoprør og store sociale revolutioner som fx kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Og som pensionister er de aktive frivillige, rejser verden tynd og er til nytte for andre, når de selv vil.

Læs også: Ny bog: Fremtidens plejehjem skal huse blomsterbørn

En ressource, der vil bruges

Mange skifter lønnet arbejde ud med frivilligt, når de forlader arbejdsmarkedet. Ifølge Center for Frivilligt Arbejde leverer knap halvdelen af alle 70-årige frivilligt arbejde.

Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 viser, at personer i aldersgruppen 50-90 år tror på, at familien giver identitet og lykke. Som bedsteforældre støtter de børn og børnebørn ved sygdom og under kriser som fx skilsmisse. Ifølge en undersøgelse fra Dansk Erhverv i 2012 sparer bedsteforældre deres børn 450.000 fraværsdage om året.

Nye samlivsformer

De fleste over 65 år bor sammen i par. Men Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 viser, at hver sjette 50+-årige er i et fast forhold, hvor man har hver sin bolig. De lever som såkaldte COLA’er: Couples Living Apart. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik i 2016 er antallet af husstande, der kun rummer en person, steget med 23.000 eller to procent siden 2010.

Der er derfor et behov for mindre, fremtidssikrede boliger – både til de reelt enlige og til COLA’erne.

Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 viser også, at mange 50- og 60-årige gerne vil flytte i bofællesskab med andre ældre eller med flere generationer. Der er derfor brug for mellemformer mellem eget hjem og plejehjem. Ikke mindst for de mange, som bor alene.

Hver tredje i alderen 50-89 år bor alene, og blandt dem er 11 procent ensomme. Forskning viser, at ensomhed påvirker vores kroppe og gør os syge. Derfor skal behovet for fællesskab tænkes ind i boligpolitikken på en langt mere aktiv og direkte måde. 

Læs også: Byg plejehjem med plads til livsglæde 

Sidst opdateret 05.09.2017