Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Demensvenlig indretning

Særligt indrettede plejeboliger kan skabe tryghed og genkendelighed hos beboere med demens.

Demens er fællesbetegnelsen for en række hjernesygdomme. Demens er blandt andet kendetegnet ved at forstyrre sansen for rum og retning.

En demensvenlig indretning kan afbøde effekterne af den retningsforstyrrelse, der præger sygdommen. En demensvenlig indretning kan også mindske den utryghed, der kan føre til uro og aggressiv adfærd.

  • I dag er kun ca. 6000 ud af 46.000 plejeboliger demensindrettede.

Et eksempel på demensvenlig indretning er for eksempel klare farveforskelle på døre og vægge, ensfarvet og lys gulvbelægning og brug af piktogrammer til at vise vej.

Hvis demensvenlig indretning tænkes ind fra starten af byggeri af plejeboliger, koster det ikke ekstra.

Læs også: Styrket indsats for beboere med demens

Anbefalinger til demensvenlig indretning 

Der er forskellige anbefalinger til hvordan man bygger bedre boliger til personer med demens.

Visioner for bolig og byggeri - Demensalliancens anbefalinger

Plejeboliger for personer med demens - anbefalinger fra Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Sidst opdateret 20.03.2018