Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Livet må ikke gå i stå, fordi man bor på plejehjem. Et plejehjem skal være et sted, hvor man har lyst til at komme og bo.

Flere med demens på plejehjem

Flertallet af beboerne på landets plejehjem har en demenssygdom, ofte i kombination med andre sygdomme. Det resulterer i et medicinforbrug, der er højere end landsgennemsnittet. Det stiller større krav til personalet og til at sikre sammenhæng og tryghed i beboernes hverdag.

Læs: Plejehjemsbeboere er syge og svækkede

Et hjem at leve i

Plejehjem skal være et hjem med samvær og nærvær. Der skal være et varieret udbud af aktiviteter, som tager udgangspunkt i beboernes trivsel, behov og ønsker. Det modvirker ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Selv om man er afhængig af hjælp, er det vigtigt at mærke, at man fortsat har indflydelse på sit eget liv. Derfor skal dagligdagen så vidt muligt tilrettelægges sammen med beboerne.  

Læs også: Vision for det gode liv på plejehjem

Flere hænder
Mangel på tid og medarbejdere er to væsentlige årsager til mistrivsel blandt beboerne på landets plejehjem. Mangel på medarbejdere betyder, at det ikke altid er muligt at yde en værdig pleje og omsorg på plejehjem.

Derfor arbejder Ældre Sagen for, at der er nok medarbejdere til at varetage opgaverne og give en værdig pleje til alle beboere.

Læs også: Flere medarbejdere på landets plejecentre

Sidst opdateret 30.07.2018