Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

42.200 personer over 65 år er dybt afhængige af hjælp i hverdagen og bor derfor på plejehjem. Livet må ikke gå i stå, fordi man bor på plejehjem. Et plejehjem skal være et sted, hvor man har lyst til at komme – og ikke en nødbolig.

Læs også: Vision for det gode liv på plejehjem

Fokus på beboernes behov

Der er behov for initiativer, som kan lette og støtte hverdagen for beboerne. Men også for medarbejderne og de pårørende.  

De fleste beboere på plejehjem er i dag stærkt fysisk eller psykisk svækkede. Flertallet har en demenssygdom. Mange har desuden fysiske sygdomme. 

De stærkt svækkede beboere har ofte et komplekst mix af sygdomme, der kan resultere i et højt medicinforbrug.

Læs også: Plejehjem har brug for personaleløft

Flere med demens på plejehjem

En af de største udfordringer er den hastige udbredelse af demens.  

I dag lider omkring to tredjedele af beboerne på landets plejehjem af demens. Denne andel forventes at stige i de kommende år. Behovet for en målrettet indsats vil kun blive større og mere akut i fremtiden.

Ældre Sagen arbejder for at styrke indsatsen for beboere med demens.

Læs også: Styrket indsats for beboere med demens

Rapport med 43 anbefalinger

I 2012 kom Ældrekommissionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem med 43 anbefalinger. Flere af anbefalingerne er ført ud i livet på nogle af landets plejehjem. Men der er fortsat mange anbefalinger, som savner systematisk og landsdækkende udbredelse.

Ældre Sagen ønsker, at anbefalingerne gennemføres på alle landets plejehjem.

Læs også: Ældrekommissionens rapport

Sidst opdateret 07.03.2017