Alle skal have en pensionsordning

Pension

Styrk pensionssystemet i Danmark

Halvér modregning i pensionstillæg

Ældre Sagen foreslår at halvere modregningen i folkepensionens pensionstillæg, så det kan betale sig at spare op i en pensionsordning.

Når man går på pension, sikrer folkepensionen og ATP, at alle har et økonomisk fundament i alderdommen. Folkepensionen er en social ydelse, så de, der har mindst, får mere end dem, der har en høj indkomst.

Hvis man selv har sparet op i en pensionsordning, betyder det, at ens egen pension bliver modregnet i offentlige ydelser.

Pensionsordning beskæres 

For mange mennesker med små eller mellemstore indkomster betyder modregningen, at det ikke kan betale sig at spare op i en pensionsordning.

Ældre Sagen foreslår, at modregningen i folkepensionens pensionstillæg halveres, så man ikke mister motivationen til at indbetale til en pensionsordning.

Læs også: Kan din pension betale sig?

Derfor opstår modregning

Modregningen sker, fordi ydelserne fra det offentlige afhænger af indkomsten. De, der har mindst, fx fordi de ikke har sparet så meget op i en pensionsordning, får de højeste ydelser.

Social Profil

Det princip ønsker Ældre Sagen ikke at ændre. Men vi foreslår, at modregningen i pensionstillægget halveres, så hjælpen til dem med lavest indkomst ikke sker på bekostning af motivationen til selv at spare op.

Samtidig foreslår Ældre Sagen, at alle skal have en pensionsordning, så behovet for tillæg til folkepensionen forsvinder.

Synspunkt: Alle skal have en pensionsordning

Pensionsordning bliver ædt op

Problemet med modregningen kaldes samspilsproblemet, og over de seneste 25 år er det vokset, i takt med at indkomstskatten er faldet.

Når man sænker skatten, betyder det nemlig, at fradraget ved at indbetale til pension bliver mindre og modregningen, når man får pensionen udbetalt, slår hårdere.

Så de penge, man sparer ved at sætte penge ind på sin pensionsordning, risikerer at blive ædt op, når man går på pension, fordi man får mindre i sociale ydelser.

Læs mere om samspilsproblemet

Mindre modregning

Ældre Sagens forslag om at halvere modregningen i pensionstillægget fra 30,9 procent til 15 procent reducerer samspilsproblemet så markant, at det igen kan betale sig at spare op i en pensionsordning.

Sidst opdateret 24.03.2017