Alle skal have en pensionsordning

Pension

Styrk pensionssystemet i Danmark

Folkepensionen skal følge lønudviklingen

Siden satspuljen blev indført, er folkepensionen sakket bagud i forhold til lønudviklingen.

Folkepensionen bliver år for år systematisk udhulet i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet.

Synderen er det årlige fradrag til den såkaldte satspulje, hvor 0,3 pct. af reguleringen af folkepensionen og andre overførselsindkomster tilbageholdes for at finansiere satspuljen.

Konsekvensen er, at indkomsten for folkepensionister ikke følger med den generelle indkomstudvikling i Danmark. Det øger uligheden mellem dem i arbejde og dem på pension.

Ældre Sagen mener, at det årlige fradrag i satspuljen skal afskaffes, så folkepensionen reguleres fuldt ud på linje med lønningerne på arbejdsmarkedet.

Folkepension sakker bagud

Finansministeriets beregninger dokumenterer, at fradraget til satspuljen fra 1994 til i dag har betydet, at folkepensionen for en enlig med fuld folkepension er ca. 8.000 kr. lavere, end den ville have været uden det årlige fradrag.

Det rammer hårdest for den gruppe, der alene har folkepensionen og evt. ATP at leve for. Ca. 300.000 folkepensionister har stort set ikke anden indkomst end folkepensionen og ATP.

 

Folkepension skal følge lønudvikling

Ældre Sagen advarede mod satspuljefradraget allerede, da det blev indført, fordi det fører til, at folkepensionister og andre på overførselsindkomster sakker bagud i forhold til den almindelige lønudvikling.

En sammenligning foretaget af Ældre Sagen bekræfter desuden, at den disponible indkomst for folkepensionister ikke kan følge med. Sammenligningen tager udgangspunkt i perioden 2005 til 2015.

Den viser, at de, der i 2005 var mellem 25 og 64 år har fået langt flere penge til rådighed end dem, der var over 65 år i 2005.

Korrigeret for prisudviklingen er den disponible indkomst i gennemsnit stegt med 15 pct. for de 25-64-årige, mens den kun er steget med 2 pct. for de, der var over 65 år i 2005, og som stadig er i live i 2015.

Denne udvikling skyldes bl.a. fradraget til satspuljen.

Ældre Sagen opfordrer til, at fradraget til satspuljen fjernes i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2019.

Læs også: Folkepensionen bliver udhulet år for år

Sidst opdateret 29.05.2018