Alle skal have en pensionsordning

Pension

Styrk pensionssystemet i Danmark

Hvad er folkepension

Alle, der har boet, i Danmark har ret til folkepension. Den består for de fleste af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Folkepensionen sikrer, at alle har en indkomst, når de har nået pensionsalderen.

Folkepensionen består som udgangspunkt af et grundbeløb og et pensionstillæg. 

Herudover er der en række tillæg som fx ældrecheck, varmetillæg og helbredstillæg til de pensionister, der har mindst.

Grundbeløb og pensionstillæg

Pensionstillægget er højest for de pensionister, der har mindst indkomst. Enlige får et højere tillæg end samboende og ægtepar.

Hvis man har en indkomst ud over folkepensionen, der overstiger et bundfradrag, nedsættes tillæggene til folkepensionen.

Grundbeløbet kan også blive sat ned, hvis man fortsætter med at arbejde, efter man har nået folkepensionsalderen.

Ret til folkepension

For at have ret til fuld folkepension skal man have boet i Danmark i mindst 40 år, fra man er 15 år, til man når folkepensionsalderen.

Hvis man ikke har boet i Danmark i 40 år, får man en lavere pension. Det kaldes brøkpension.

Læs mere om folkepensionen her

Folkepensionsalderen stiger

Vi lever længere, og folkepensionsalderen stiger gradvist i takt med levealderen.

Fra 2019 til 2022 stiger pensionsalderen til 67 år, og i 2030 stiger folkepensionsalderen til 68 år. Der er en politisk aftale om, at folkepensionsalderen derudover kan stige med op til 1 år hvert 5. år, hvis levealderen stiger.

Med den nuværende levealder er der udsigt til, at folkepensionsalderen vil blive hævet igen i 2035 og 2040.

Det er Folketinget, der beslutter, om folkepensionsalderen skal hæves.

Læs også: Hæv ikke pensionsalderen

Søg folkepension

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler folkepension. Man skal selv søge om at få folkepension.

Sidst opdateret 06.09.2017