Pension

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Atp bør løbende reguleres

ATP indgår altså sammen med folkepensionen i pensionssystemets første søjle, der skal sikre en grundlæggende økonomisk tryghed for folkepensionister i Danmark

Ældre Sagen mener, at bidraget til ATP løbende bør reguleres, så det følger lønudviklingen i samfundet.

Dette er vigtigt, så længe alle i den erhvervsaktive alder ikke er sikret en anden pensionsordning gennem en overenskomst, en firmaaftale eller på anden måde.  

Hvad er ATP?

ATP blev oprettet ved lov i 1964 og er styret af arbejdsmarkedets parter.

ATP finansieres af bidrag fra lønmodtagere (1/3) og arbejdsgivere (2/3). Bidraget er et fast kronebeløb og blev senest forhøjet til 3.408 kr. årligt for en fuldtidsansat. For deltidsansatte er bidraget forholdsmæssigt lavere.

Lidt forenklet bruges 80% af bidraget til at etablere en garanteret livslang pension.

De resterende 20% går til bonusreserven, som ATP bruger til at dække risici og – når det er muligt – tildele bonus til medlemmerne, der sikrer realværdien af ATP-pensionen, dvs. at pensionen følger med den generelle prisudvikling.

Hvis bonusreserven er mellem 10 og 20 pct., kan bestyrelsen vælge kun at tildele bonus til pensionister. Hvis bonusreserven er højere, omfatter bonus alle medlemmer. Det er præciseret i en netop vedtaget lovændring.

ATP frem til nu

Ordningen blev født med en politisk bestemt omfordeling, der gav langt højere pension for bidrag indbetalt tæt på pensionsalderen end en traditionel livrente.

Dette princip fortsatte til 2001. Siden 1993 har overførselsindkomstmodtagere også betalt bidrag til ATP, først dagpengemodtagere og efterfølgende også førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Så i dag er det meget få, der kommer gennem livet uden at have betalt til ATP.

ATP er vigtig for dem, der kun har folkepensionen at leve af

Som pensionsydelse har ATP størst betydning for dem, som ikke har anden pensionsopsparing. For ca. 40% af de nuværende folkepensionister er ATP den største pension udover folkepensionen, og ATP udgør i gennemsnit knap 10% af den samlede pension for disse pensionister.

For en tredjedel af folkepensionisterne er ATP den eneste pension udover folkepensionen. 

I fremtiden vil ATP som pensionsydelse få mindre betydning i takt med, at flere og flere nye folkepensionister har en arbejdsmarkedspension. Der vil dog fortsat være en restgruppe, som ikke har anden pensionsopsparing af betydning. For dem vil ATP spille en vigtig rolle.

Det gælder bl.a. overførselsindkomstmodtagere, der fra 2020 betaler bidrag til Obligatorisk Pension, der administreres som en del af ATP. Bidraget til Obligatorisk Pension stiger gradvist til 3,3 pct. i 2030.

Sidst opdateret 03.06.2021