Pårørende

Støtte til pårørende

Indfør Pårørendedage

Ældre Sagen arbejder for at få indført Pårørendedage, så pårørende kan hjælpe deres familiemedlemmer på linje med ”barns første sygedag”.

Mange pårørende oplever, at det forventes, at de tager med til undersøgelser hos læge, er til stede ved udskrivning fra hospital mv. og at de i det hele taget træder til i akutte situationer.

De fleste pårørende gør det gerne og det er en stor hjælp for den syge eller svækkede, at der er pårørende til stede, som kan hjælpe med at huske det hele. Dog oplever en del pårørende, at det kan have konsekvenser for arbejdslivet, når man hjælper meget.

Forslag om pårørendedage
Ældre Sagen har sammen med 29 andre organisationer udviklet fem principper for bedre vilkår for pårørende.

Princip 5 handler om retten til at holde pårørendedage på samme måde, som mange i dag har ret til at holde barns første sygedag.  

I 2019 kom EU med et direktiv, der pålægger EU's medlemslande at indføre minimum 5 årlige pårørendedage samt ret til deltid for erhvervsaktive pårørende. De 5 pårørende dage skal implementeres i løbet af de næste 2-3 år. Det er op til de enkelte EU lande at beslutte om de 5 pårørendedage skal være med eller uden lønkompensation. I direktivet står der, at det som udgangspunkt kun er pårørende, der bor sammen med den de hjælper, der har ret til de 5 pårørendedage.

Det er Ældre Sagens holdning, at der skal være fuld lønkompensation til de 5 pårørendedage og at det skal være muligt for pårørende der ikke bor sammen med den de hjælper, fx voksne børn, at holde pårørendedage.

At være pårørende er en stor opgave
En undersøgelse af pårørende på arbejdsmarkedet viser at:

  • 9 % har meldt sig syge for at klare pårørendeopgaverne.
  • 16 % har haft sygefravær fordi pårørendeopgaverne har medført, at de selv er blevet syge.
  • 35 % har brugt ferie- og fridage på at hjælpe deres nærmeste.
  • 88 % af erhvervsaktive pårørende svarer i undersøgelsen, at de på deres arbejdsplads ikke har mulighed for at holde fri med løn for at hjælpe deres nærmeste.
  • 72 % af de erhvervsaktive pårørende er enige i forslaget om, at man som pårørende skal kunne holde fri med løn for at hjælpe en nærtstående.

Pårørendedage kan fx bruges til at tage med til konsultationer og lægeundersøgelser, ved akutte forværringer eller nye, akut opståede lidelser og ved møder med myndigheder, fx visitation

Læs undersøgelsen om pårørende på arbejdsmarkedet

Sidst opdateret 27.11.2020