Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Pårørende

Støtte til pårørende

Indfør Pårørendedage

Ældre Sagen arbejder for at få indført Pårørendedage, så pårørende kan hjælpe deres familiemedlemmer på linje med ”barns første sygedag”.

 

Mange pårørende oplever, at det forventes, at de tager med til undersøgelser hos læge, er til stede ved udskrivning fra hospital mv. og at de i det hele taget træder til i akutte situationer.

De fleste pårørende gør det gerne og det er en stor hjælp for den syge eller svækkede, at der er pårørende til stede, som kan hjælpe med at huske det hele. Dog oplever en del pårørende, at det kan have konsekvenser for arbejdslivet, når man hjælper meget.

Ret til pårørendedage
EU  direktivet om ligestilling (EU02019/1158) pålægger EU's medlemslande at indføre minimum 5 årlige pårørendedage for erhvervsaktive pårørende.

Der er nu fremsat lovforslag om de 5 pårørende dage, som skal behandles i Folketinget i foråret 2022.

Med lovforslaget sikres lønmodtageres ret til omsorgsorlov på fem dage pr. år, samt lønmodtageres ansættelsesretlige beskyttelse i forbindelse med orlov med det overordnede formål at tilskynde til en mere ligelig fordeling af orlov og omsorgsforpligtelse mellem mænd og kvinder.

Det er op til de enkelte EU- lande at beslutte om de 5 pårørendedage skal være med eller uden lønkompensation. I Danmark er der ikke lagt op til lønkompensation.

I direktivet står der også, at det som udgangspunkt kun er pårørende, der bor sammen med den, de hjælper, der har ret til de 5 pårørendedage.

Det er Ældre Sagens holdning, at der skal være fuld lønkompensation til de 5 pårørendedage, og at det skal være muligt for pårørende, der ikke bor sammen med den, de hjælper, at holde pårørendedage. Det kan f.eks. være voksne børn.

 

At være pårørende er en stor opgave
En undersøgelse af pårørende på arbejdsmarkedet viser at:

  • 9 % har meldt sig syge for at klare pårørendeopgaverne.
  • 16 % har haft sygefravær fordi pårørendeopgaverne har medført, at de selv er blevet syge.
  • 35 % har brugt ferie- og fridage på at hjælpe deres nærmeste.
  • 88 % af erhvervsaktive pårørende svarer i undersøgelsen, at de på deres arbejdsplads ikke har mulighed for at holde fri med løn for at hjælpe deres nærmeste.
  • 72 % af de erhvervsaktive pårørende er enige i forslaget om, at man som pårørende skal kunne holde fri med løn for at hjælpe en nærtstående.

Pårørendedage kan fx bruges til at tage med til konsultationer og lægeundersøgelser, ved akutte forværringer eller nye, akut opståede lidelser og ved møder med myndigheder, fx visitation

Læs undersøgelsen om pårørende på arbejdsmarkedet

Sidst opdateret 11.02.2022