Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Pårørende

Støtte til pårørende

Hvad er en pårørendevejleder?

Det kan være nedslidende at være pårørende til en syg og svækket ældre, og det koste på helbredet, hvis det står på igennem lang tid. Derfor er der brug for vejledning og støtte til pårørende.

En pårørendevejleder er en kommunalt ansat medarbejder, der arbejder med at støtte og rådgive pårørende — blandt andet ved at sørge for, at en pårørende ikke bliver pålagt opgaver, han eller hun ikke magter.

Pårørendevejledere kender kommunens tilbud og kan derfor vejlede pårørende om deres muligheder om fx aflastning, orlov og hjemmehjælp.

Pårørendevejlederen kan fx:


 • Vise vej til kommunens tilbud og muligheder for pårørende
 • Afholde individuelle samtaler med den pårørende
 • Give juridisk og social rådgivning og vejledning
 • Finde netværksgrupper med andre pårørende
 • Facilitere temaaftener og cafémøder om relevante emner for pårørende
 • Afvikle uddannelsesforløb for pårørende om specifikke sygdomme
 • Afvikle kurser, hvor pårørende lærer at passe godt på sig selv
 • Foretage opsøgende arbejde blandt nye pårørende
 • Give vejledning om konflikthåndtering ved konflikter med professionelle.

En pårørendevejleder hjælper uanset diagnose

I nogle kommuner er der ansat konsulenter, der arbejder med pårørende i relation til en bestemt diagnose. Fx demenskoordinatorer, der vejleder, rådgiver og støtter mennesker med demenssygdomme og deres pårørende.

Men pårørendevejlederen rådgiver og vejleder også dem, der er pårørende til svækkede ældre, der ikke har en specifik diagnose, men alligevel har behov for hjælp og støtte.

En del af den viden og vejledning pårørende efterspørger, er ikke kun knyttet til en bestemt diagnose, men til konkrete situationer som de pårørende befinder sig i. Det kan fx være vejledning om indflytning på plejehjem, konflikter med medarbejdere og dårlig samvittighed.

Fordelene ved at ansætte pårørendevejledere:


 • Pårørende får den nødvendige støtte og hjælp
 • Pårørende undgår at brænder ud og bliver syge
 • Pårørende får viden og værktøj
 • Pårørende bliver bedre rustet til at klare deres egen situation
 • Pårørende undgår at stå alene med omsorgsopgaver, de ikke magter
 • Både pårørende og professionelle kan få hjælp til at få samarbejdet til at glide.

Det kan betale sig at ansætte pårørendevejledere

Kommunerne kan ansætte en pårørendevejleder for cirka 500.000 kr. pr. kommune årligt. Det kan lyde som en høj pris, men hvis ikke pårørende får hjælp og støtte, er der risiko for, at kommunerne må betale en endnu højere pris.

For hvis ikke pårørende får den nødvendige hjælp vil kommunen ende med at skulle tage sig af to svækkede eller syge borgere i stedet for én.

Og det koster dyrt, både menneskeligt og økonomisk.

Læs også: Kommunerne bør ansætte pårørendevejledere 

Stillingsbetegnelse:

Pårørendevejleder

Organisatorisk placering:

 
Hører under myndigheden. Refererer til ældrechefen.

Arbejdstid:

Stillingen er en fuldtidsstilling med fleksibel mødetid pga. aftenmøder.

Kvalifikationskrav:

 • Viden om og erfaring med primærsektor.
 • Viden om og erfaring med coaching, støttesamtaler, vejledning/ rådgivning og konfliktmægling.
 • Erfaring med opbygning af netværk, planlægning og gennemførelse af individuelle samtaler samt temamøder.

Kompetencer:

 • Empatisk
 • Imødekommende
 • Anerkendende
 • Struktureret
 • Har et godt overblik og kan prioritere opgaver
 • Procesorienteret
 • Stærke formidlingsevner – både i forhold til borgere og internt i organisationen
 • Er lydhør
 • Kan aflæse mennesker
 • Er god til at komme i kontakt med mennesker
 • Er god til at få mennesker til at åbne op
 • Tør gå ind i konflikter (pædagogiske kompetencer).

Ansvars- og kompetenceområder:

Skal etablere og være tovholder på:

• Pårørendegrupper

• Kurser for pårørende

• Temamøder

• Individuelle samtaler, per telefon, e-mail og ved møder

• Hjemmerådgivning

• Yde sparring til ældreplejen

• Fungere som mægler i forbindelse med konflikter mellem pårørende og hjemmepleje eller plejehjem

• Udarbejde informationsmaterialer om ovenstående tilbud

• Fungere som ressourceperson for hjemmepleje og plejehjem.

Faglig udvikling og sparring:

Indgå i netværk med demenskonsulent, frivillighedskoordinator, sundhedssekretariatet, hjemmeplejen og plejehjem.

 

Fakta: Pårørende hjælper igennem mange år

Sidst opdateret 27.11.2020