Pårørende

Støtte til pårørende

Få kommuner har en pårørendevejleder

Blot hver syvende kommune har en pårørendevejleder ansat.

Ældre Sagens undersøgelse om pårørende 2017 viser, at mens tre ud af fire danske kommuner har en pårørendepolitik, har blot hver syvende kommune en pårørendevejleder ansat.

En pårørendevejleder eller pårørendekonsulent er en kommunalt ansat medarbejder, som arbejder med at støtte og rådgive pårørende. I spørgeskemaundersøgelsen har 10 kommuner (13 pct.) angivet, at de har en pårørendevejleder/pårørendekonsulent ansat.

Af landets kommuner svarede 79 (80 pct.) på spørgeskemaet fra Rambøll.

Pårørendepolitik
En pårørendepolitik er en kommunes strategi for støtte og aflastning af pårørende samt samarbejde med og inddragelse af pårørende. En pårørendepolitik kan enten formuleres som en selvstændig politik og/eller som en del af en anden politik – fx en ældrepolitik, handicappolitik eller værdighedspolitik.

Tre ud af fire danske kommuner har en pårørendepolitik:

Støtten til pårørende er en investering
Ældre Sagen vurderer, at det vil koste omkring 50 millioner kroner årligt at ansætte pårørendevejledere i alle kommuner. 

LÆS OGSÅ: Pårørende – politikker, initiativer og tilbud i kommunerne

Sidst opdateret 18.03.2020