Pårørende

Støtte til pårørende

Pårørende er hårdt pressede

DET GÅR UD OVER ARBEJSINDSATSEN AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN SYG ELLER SVÆKKET ÆLDRE, VISER ÆLDRE SAGENS PÅRØRENDEUNDERSØGELSE.

I 2015 fik Ældre Sagen foretaget en undersøgelse blandt voksne børn til hjemmehjælpsmodtagere om børnenes hjælp til deres forældre.

Påvirker arbejdsindsatsen

68 pct. af de adspurgte er erhvervsaktive. Det betyder, at de skal have arbejde, familie og omsorg for den ældre slægtning til at hænge sammen i hverdagen.

Og det kan være svært, viser undersøgelsen:

  • Over en tredjedel oplever, at det påvirker dem negativt at hjælpe. Hver tiende af dem er gået ned i tid for at kunne tage sig af omsorgsopgaverne.
  • Omkring en tredjedel har sagt nej til nye opgaver på jobbet af samme grund.
  • En femtedel har mistet indtægt på grund af omsorgsopgaver.
  • Knap halvdelen har oplevet koncentrationsbesvær på arbejdet på grund af omsorgsopgaven.
  • Næsten hver fjerde af de adspurgte er blevet fysisk syge af at hjælpe en nær slægtning.

Når pårørende bliver syge af at hjælpe, betyder det ofte, at samfundet skal hjælpe to mennesker i stedet for et.

Om pårørendeundersøgelsen

Ældre Sagens pårørendeundersøgelser fra 2015 blev udført af Danmarks Statistik og omfattede interview med 920 personer i alderen 18-64 år, som alle har forældre over 64 år, der modtager hjemmehjælp.

Læs også: Pårørende gør en stor indsats 

Hent hele pårørendeundersøgelsen fra 2015

Sidst opdateret 02.09.2019