Mad

Mad og måltider skal styrke sundhed og trivsel

Besvær med at spise

Op imod 87 procent af alle plejehjemsbeboere har synkeproblemer, og problemet er sandsynligvis også udbredt blandt hjemmeboende.

Undersøgelser viser, at op imod 87 pct. af alle plejehjemsbeboere har synkeproblemer.

Spise- og synkeproblemer kan have alvorlige, helbredsmæssige konsekvenser. Hvis problemerne medfører, at man ikke får nok at spise og drikke, kan man blive både fejl- og underernæret og dehydreret.

Problemer med at synke og at få maden i den gale hals kan også give infektioner i form af lungebetændelse og i værste fald resultere i kvælning.

Læs også: Ældre har svært ved at spise 

Tandproblemer og synkebesvær

Spiseproblemer kan desuden skyldes problemer med tænderne, som kan afhjælpes ved en tandlæge. Det kan også skyldes synkebesvær - dysfagi - der er en lidelse, som forhindrer mad og væske i at passere sikkert fra munden til maven.

Langt de fleste spise- synkeproblemer kan løses med den rette professionelle hjælp. Ældre Sagen opfordrer derfor kommunerne til at sætte fokus på at opdage problemerne tidligt og at handle hurtigt i en målrettet, tværfaglig indsats.

Læs også: Hurtig handling når vægten daler

Mad

Mad skal fylde langt mere i arbejdet med ældres trivsel, mener Ældre Sagen
Se mærkesagen

Sidst opdateret 02.09.2019