""

Mad

Mad og måltider skal styrke sundhed og trivsel

Mad skal fylde langt mere i arbejdet med ældres sundhed og helse, mener Ældre Sagen.

Appetitlige og ernæringsrige måltider betyder meget for ældres trivsel og sundhed.

Ordsproget ”Uden mad og drikke, duer helten ikke” gælder os alle – ikke mindst svækkede ældre.

Ældre Sagen arbejder for at bekæmpe underernæring blandt ældre.

Vi skal have mere fokus på mad og måltider til svækkede ældre, fordi maden har stor betydning for svækkede ældres trivsel og sundhed, og fordi op mod 60 pct. af alle hjemmeboende ældre og plejehjemsbeboere er i risiko for at blive underernærede.

Mad og ernæring er nøglen til et godt helbred

Appetitlig og ernæringsrigtig mad er det bedste værn mod uplanlagt vægttab og underernæring blandt ældre. Appetitlig mad er også afgørende i forhold til at forebygge sygdomme og når ældre skal igennem rehabilitering.

Mad og måltider bør derfor tænkes meget mere ind i behandlingsforløb for ældre end det sker i dag, mener Ældre Sagen. 

Læs også: Hver femte er underernæret

Underernæring gør syg

Underernæring slider særligt hårdt på ældres helbred og livskvalitet. De får svært ved at klare sig selv, trækker sig fra fællesskabet, de bliver syge oftere, og de dør tidligere.

For samfundet har det også konsekvenser. Ældre underernærede patienter er indlagt i længere tid, og de bliver ofte genindlagt. Desuden får de mere behov for hjælp.

Opdag problemet i opløbet

Jo tidligere man opdager underernæring, jo hurtigere kan man gøre noget ved det. Det er lettere, hvis man opdager det i tide.

Derfor er det vigtigt, at kommunerne vurderer ernæringstilstanden hos alle ældre, der flytter på plejehjem, indlægges på sygehus eller visiteres til hjemmehjælp.

Læs også: Hurtig handling når vægten daler

Besvær med at spise og synke 

Mere end halvdelen af alle plejehjemsbeboere har tygge- synkeproblemer. Desuden kan gigt i hænderne betyde, at nogle ældre har svært ved selv at indtage et måltid. De fleste problemer kan som regel løses med hjælp fra den rette ekspertise.

Læs også: Ældre har svært ved at spise 

Appetitlig og frisk mad

Selvom man er rask, kan man godt miste appetitten. Maden på plejehjemmet er højst sandsynlig anderledes end den, man har været vant til at spise derhjemme, og det alene kan gøre, at plejehjemsbeboeren mister lysten til at spise.

Appetitten kan også forsvinde, hvis maden fra kommunale madordninger ikke lever op til den kvalitet, man har været vant til hele livet.  Og endelig kan mad leveret til hjemmeboende ældre bare virke mindre indbydende i en plastbakke, så ældre spiser mindre. 

Ældre Sagen mener, at kommunerne skal leve op til målsætningen om at indføre frisklavet mad på alle plejehjem. Dette bør også gælde mad til hjemmeboende ældre, som er berettiget til madservice.

Læs også: Hjemmeboende har også ret til frisklavet mad

Flere leverandører at vælge imellem

Det fremmer appetitten at få livretter serveret. Hjemmeboende ældre skal derfor kunne vælge mellem flere leverandører, så man kan få den mad, man bedst kan lide.

Kommunerne har pligt til at tilbyde flere leverandører, men ifølge Ældre Sagens analyse af kommunernes egne kvalitetsstandarder har hver tredje kommune kun én leverandør.

Læs også: Frihed til selv at vælge

Værdig ældrepleje er at spise ordentlig mad hver dag

Indsatsen for bedre mad og måltider til ældre er forholdsvis spredt og afhængig af lokale tiltag, mener Ældre Sagen. 

Vi opfordrer til en samlet, systematisk og blivende indsats for bedre mad og måltider til ældre, som kan bidrage til at bekæmpe underernæring blandt svækkede ældre i hele landet.

Desuden vil en fokuseret indsats bidrage til at føre såvel Ældrekommissionens som Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger på madområdet ud i livet.

Læs også: Kommunernes madtilbud til hjemmeboende ældre

Sidst opdateret 09.03.2021