Billede af to damer, der benytter hjælpemidler.

Kommunal- og regionsrådsvalg

Bedre rammer for ældreplejen i kommuner og regioner

Ældre Sagen har fem mærkesager op til kommunal- og regionsrådsvalget i 2017. Helt overordnet skal rammerne for ældrepleje i landets kommuner og regioner blive bedre.

Der er valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd den 21. november 2017. Valget har stor betydning for landets ældre, fordi ældrepleje er kommunernes ansvar og sygehusene drives af regionerne.

Ældre Sagens lokalafdelinger bidrager aktivt med oplysning og synspunkter lokalt, bakket op af undersøgelser og analyser, der udarbejdes i samarbejde med Ældre Sagens sekretariat.

Se kort over lokalafdelinger

Mærkesager ved kommunalvalget

Ældre Sagen har fem mærkesager op til kommunalvalget 2017:

  • Værdighed i ældreplejen
  • Bedre rammer for hjemmepleje og rehabilitering
  • Bedre rammer for demens
  • Bedre rammer for det gode liv på plejehjem
  • Bedre vilkår for pårørende

Mærkesag ved regionsrådsvalget

Til regionsrådsvalget 2017 har Ældre Sagen en vigtig mærkesag:

  • Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet til fordel for ældre medicinske patienter.

Find artikler om viden og synspunkter om emner, som er relevante op til kommunalvalget herunder.

Et godt liv – hele livet

Ældre Sagen arbejder for et bedre samfund på en række områder. Læs mere om Ældre Sagens mærkesager.

Se alle mærkesager

Sidst opdateret 09.10.2017