Billede af to damer, der benytter hjælpemidler.

Kommunal- og regionsrådsvalg

Bedre rammer for ældreplejen i kommuner og regioner

Ældre Sagen har fem mærkesager op til kommunal- og regionsrådsvalget i 2017. Helt overordnet skal rammerne for ældrepleje i landets kommuner og regioner blive bedre.

Der er valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd den 21. november 2017.

Valgene har stor betydning for landets ældre: Det er nu, vi skal sikre en værdig ældrepleje og et sammenhængende sundhedsvæsen.

Mærkesager ved kommunalvalget

Ældre Sagen har fem mærkesager op til kommunalvalget 2017:

  • Værdighed i ældreplejen
  • Bedre rammer for hjemmepleje og rehabilitering
  • Bedre rammer for demens
  • Bedre rammer for det gode liv på plejehjem
  • Bedre vilkår for pårørende

Mærkesag ved regionsrådsvalget

Til regionsrådsvalget 2017 har Ældre Sagen en vigtig mærkesag:

  • Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet til fordel for ældre medicinske patienter.

Find artikler om viden og synspunkter om emner, som er relevante op til kommunalvalget herunder.

Et godt liv – hele livet

Ældre Sagen arbejder for et bedre samfund på en række områder. Læs mere om Ældre Sagens mærkesager.

Se alle mærkesager

Sidst opdateret 08.02.2018