Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp og rehabilitering

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Tryg ved privat eller kommunal hjælp

Hjemmehjælpsmodtagere skal være sikre på at få den hjælp, de har brug for og er afhængige af i hverdagen

Uanset om hjælpen kommer fra et privat plejefirma eller fra den kommunale ældrepleje, skal hjemmehjælpsmodtagere have den hjælp, de har brug for – både den personlige pleje og omsorg og den praktiske hjælp til rengøring.

Genkendelig og tryg hverdag

Mange hjemmehjælpsmodtagere er ældre mennesker, der er dybt afhængige af den hjælp, de får til pleje, omsorg og praktisk hjælp. De er også afhængige af ansigter, de kender for at opleve en tryg hverdag.

Derfor er det også vigtigt, at der både i private plejefirmaer og i den kommunale ældrepleje er orden i sagerne, at hjælpen kommer som den skal, og at der ikke sjuskes med det tunge ansvar for ældre, der har brug for hjælp og pleje.

Det kan nemlig have fatale følger for den enkelte.

Læs også: Kvalitet på kommunale og friplejehjem

Kommunens ansvar

I sidste ende er det kommunerne, der har ansvaret for, at hjemmehjælpsmodtagerne er trygge og sikre på at få den nødvendige pleje og omsorg. Det gælder også dem, der har valgt at få hjælpen fra et privat plejefirma.

Det er også kommunerne, der skal overtage plejen, hvis et privat firma går konkurs.

Kommuner har i stigende omfang set på prisen, når private plejefirmaer har givet tilbud, som de siden ikke kunne leve op til. Samlet set har kommuner taget en risiko på svækkede ældres vegne.

Ældre Sagen mener, at hvis vi skal have konkurrence og frit valg, skal det være for at få bedre kvalitet og bedre service. For det her handler om sårbare mennesker, der har brug for pleje.

Værn mod konkurser

Ældre Sagen har tidligere sammen med Dansk Industri, FTF, kommunerne og Danske Erhverv udarbejdet fælles betingelser om, hvad der kan gøres, for at undgå konkurser i private plejefirmaer.

Bl.a. skal kommunerne tjekke private plejefirmaers økonomi nøje, og ikke nødvendigvis tage det billigste tilbud.

Læs også: Hjemmehjælpskonkurser skal forhindres

Ældre Sagen har senest foreslået, at private plejefirmaer skal stille med en bankgaranti.

Læs også: Private plejefirmaer skal godkendes i banken

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje.

se mærkesagen

Sidst opdateret 03.08.2017