Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp og rehabilitering

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Ret til hjemmehjælp uanset adresse

Der skal være lige adgang til nødvendig hjemmehjælp uanset hvor i kommunen, man bor

Når behovet opstår, skal der være lige adgang til den nødvendige pleje. Det gælder uanset, hvor i kommunen ældre bor.

Ældre Sagen mener, at kommuner på baggrund af geografi ikke må forskelsbehandle i den hjemmehjælp, ældre mennesker får.

Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs også: Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Store forskelle i kommunerne

Alle kommuner skal ifølge Serviceloven tilbyde døgnpleje, når det er nødvendigt, og der må ikke gøres forskel på kommunens borgere, uanset hvor de bor.

Kommunen må heller ikke forlange, at et menneske skal flytte – eksempelvis fra land til by - for at få adgang til hjemmehjælp.

Lige adgang til hjemmehjælp er vigtig for Ældre Sagen. Det kan nemt blive en glidebane, hvor forringelser i ældreplejen i én kommune breder sig til andre. Det rammer særligt ældre, der bor på landet eller på de små øer. 

Seniorer betyder vækst

 Særligt stærke ældre mennesker vil fravælge at bo på landet, hvis de ikke kan stole på, at de kan få den værdige pleje, de har ret til, hvis de en dag får brug for hjælp.

En rapport fra konsulentfirmaet Damvad Analytics lavet for Ældre Sagen viser, at når seniorer flytter på landet, blomstrer kommunernes økonomi og foreningsliv. Ifølge rapporten bidrager seniorerne positivt til kommunekassen helt frem til 75-års alderen.

Læs rapporten: Seniorer betyder vækst

Sidst opdateret 03.08.2017