Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Rehabilitering - hvis det gavner i hverdagen

Rehabilitering skal gives til dem, der kan få gavn af det, og tage udgangspunkt i den enkeltes egne ønsker og drømme. Rehabiliteringen må aldrig være til hinder for eller stoppe den hjælp, som den enkelte har behov for.

 

Hverdagsrehabilitering er blevet en central del af hjemmehjælpen.

Ældre Sagen mener at:

  • Rehabilitering skal gives til dem, der kan få gavn af det.
  • Rehabilitering skal tage udgangspunkt i den enkeltes egne ønsker og drømme.
  • Rehabilitering må aldrig hindre eller stoppe den hjælp, som den enkelte har behov for.

Hjælp til at kunne klare sig selv

Kommunerne sigter på at give midlertidig hjælp til mennesker, som efterfølgende skal kunne klare sig med ingen eller mindre hjælp.

Langt de fleste af os ønsker at kunne klare os selv i hverdagen. Det er derfor positivt, at der gives hjælp med henblik på at styrke den enkelte i at kunne klare sig selv.

Læs synspunktet: Indflydelse på sin hjemmehjælp

Ikke alle har gavn af rehabilitering

Men ikke alle vil kunne få gavn af tilbud om hverdagsrehabilitering, som derfor ikke må blive til det eneste tilbud til alle hjemmehjælpsmodtagere.

Hverdagsrehabilitering skal:

  • gives som hjælp til selvhjælp, hvis den enkelte kan få gavn af det.
  • må ikke bruges til at udelukke ældre fra at få hjælp i forhold til deres konkrete behov.
  • skal tage afsæt i den enkeltes behov for en værdig og tryg tilværelse.

Fokus på den ældres ønsker og behov

Rehabilitering skal ske med borgernes mål og motivation som udgangspunkt. Og motivationen er kun til stede, hvis borgeren deltager frivilligt.

Når en ældre står overfor et rehabiliteringsforløb, skal hjemmeplejen være opmærksomme på og lydhøre over for de individuelle ønsker og behov under hele processen. Der kan være eventuelle psykiske og sociale problemstillinger, som kræver opmærksomhed.

Ældre Sagen mener, at rehabilitering skal tilgodese svækkede ældres samlede livssituation og ikke kun sigte på genoptræning.

Læs synspunktet: Bevar hjemmehjælp til svækkende ældre

Sidst opdateret 20.01.2023