Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Ældre skal bestemme over egen hjælp

Det er afgørende for hjælpens værdi, at den enkelte ældre har aktiv selvbestemmelse på den hjælp, som bevilges og udføres.

Selvbestemmelse bør være det mest centrale begreber for hjemmehjælpen i Danmark.

Den pleje og omsorg der gives, skal  tage udgangspunkt i den samlede livssituation og støtte op om, at den ældre kan leve det liv, vedkommende ønsker. Det kan blandt andet være hjælp til at fastholde og skabe sociale kontakter – og mulighed for at komme ud af hjemmet.

Lad ældre visitere sig selv

Visitation til hjælp foregår i dag gennem kommunen. Visitationen skal kunne tilgodese såvel fysiske, som psykiske og sociale behov for hjælp. Det skal således også være muligt at bevilge social omsorg som del af hjælpen.

Ældre Sagen mener, at der er behov for mere nytænkende initiativer for at øge selvbestemmelsen for modtagere af hjemmehjælp.  Ældre Sagen foreslår, at der indføres et princip om selvvisitation, hvor hjælpen sættes i gang, når den enkelte, vedkommendes pårørende eller læger og andre henvender sig omkring behov for hjælp.

Hjælpen kan så tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem den ældre (samt pårørende eller andre) og hjælperen. Hjælpen kan på den måde tilrettelægges, så den baserer sig på et tæt kendskab mellem de to parter, hvor en god relation og et godt kendskab giver mulighed for løbende tilpasning af hjælp, pleje og behandling i forhold til den enkeltes behov.

Læs også: Ny ældrelov med den ældre i centrum

Indflydelse styrker kvaliteten af hjælpen

40 % af alle hjemmehjælpsmodtagere oplever i dag, at de ikke har indflydelse på den hjælp, de får. Kun ca. hver tredje oplever at have indflydelse på måden hjælpen gives, og hvornår den gives. Det viser en undersøgelse om hjemmehjælp fra Danmarks Statistik i 2021.

Samme undersøgelse viser også, at dem der føler, at de har indflydelse på hjælpen også har en oplevelse af, at flere af deres behov bliver mødt. Det kan være en bedre mulighed for at komme ud, at få gjort rent eller komme i bad, når der er behov for det.

Læs også: Livskvaliteten er faldet blandt modtagere af hjemmehjælp

Færre bade, mindre rengøring

Adgangen til hjemmehjælp har i de seneste år været under pres. Antallet af hjemmehjælpstimer er på ti år blevet reduceret med næsten otte millioner timer årligt på landsplan.

Mere end hver tredje med behov for hjemmehjælp, får det slet ikke. Samtidig med at mange ikke får hjemmehjælp trods et behov, er der sket en forringelse af hjælpen til dem, som får hjemmehjælp.

Her er der blandt andet sket forringelser i standarder for, hvor tit man kan få gjort rent eller komme i bad.

Samlet set giver det et billede af, at vi som velfærdssamfund i stadig stigende grad ikke tilbyder den hjælp til svækkede ældre, som de har behov for.

Læs fakta: Færre får hjemmehjælp og i færre timer

Sidst opdateret 30.08.2022